Zeug met biggen

Beeldhouwer: Kees Jansen
Materiaal: brons
Plein voor het Provinciehuis, Brabantlaan 1, Den Bosch
Onthuld op 9 juni 1979


__________


De beeldengroep “Zeug met biggen” is op 9 juni 1979 aangeboden aan het Provinciale Bestuur van Noord-Brabant door de Vereniging van Varkenshouders van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. De beeldengroep is onthuld door ir. P.J. Lardinois, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank en voormalig minister van Landbouw en Visserij (bron: groeten uit Den Bosch).
Kees Jansen verwierf met deze beeldengroep grote bekendheid en kreeg talloze opdrachten.
“Zeug met biggen” telde oorspronkelijk elf biggenbeeldjes. Ten tijde van het maken van de foto’s waren drie biggenbeeldjes niet aanwezig. Onverlaten hebben ze van hun voetjes afgezaagd en ontvreemd.
Op de de website van Kees Jansen staat bij een foto van “Zeug met biggen” het jaartal 1978.

  KEES JANSEN