Zeug met biggen

Naamvarianten: “Brabants Varken” en “Monument NCB”
Beeldhouwer: Kees Jansen
Materiaal: brons

Plein voor het Provinciehuis, Brabantlaan 1, Den Bosch
Onthuld op 9 juni 1979

In oktober 2022 is het beeld van de zeug en de beelden van een aantal biggen gestolen


__________

.


De beeldengroep “Zeug met biggen” is op 9 juni 1979 aangeboden aan het Provinciale Bestuur van Noord-Brabant door de Vereniging van Varkenshouders van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. De beeldengroep is onthuld door ir. P.J. Lardinois, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank en voormalig minister van Landbouw en Visserij (bron: groeten uit Den Bosch; op de website van Kees Jansen en in zijn boek staat bij een foto van “Zeug met biggen” het jaartal 1978).
Kees Jansen verwierf met deze beeldengroep grote bekendheid en kreeg talloze opdrachten.
“Zeug met biggen” telde oorspronkelijk elf biggenbeeldjes. Ten tijde van het maken van de foto’s waren drie biggenbeeldjes niet aanwezig. Onverlaten hebben ze van hun voetjes afgezaagd en ontvreemd.
In 1998 werden door de actiegroep Generieke Korting Zinloos twee biggenbeelden gestolen. De beelden zijn teruggevonden bij een lid van de actiegroep.
In 2000 hebben protesterende boeren één van de biggenbeelden gestolen en later teruggebracht. Dit beeld is in 2006 opnieuw gestolen. Kees Jansen heeft toen een vervangend exemplaar laten vervaardigen.
Op 30 september 2019 zijn drie biggenbeeldjes gestolen, waaronder het beeld dat het in 2006 gestolen exemplaar verving. Op de foto’s in deze fotoreportage, gemaakt op 26 oktober 2019, is te zien dat de beeldjes vlak boven het beton zijn afgezaagd. Er zijn toen geen vervangende exemplaren gemaakt.
Op 3 oktober 2022 werd bekend dat het beeld van de zeug en een aantal beelden van biggetjes waren gestolen. Tot op heden ontbreekt van deze beelden elk spoor. De dieven lieten drie biggetjesbeelden staan, die uit voorzorg in opslag zijn genomen. In de vergadering op 14 oktober van de Provinciale Staten van Noord-Brabant diende de PVV een motie in waarin zij Gedeputeerde Staten verzocht navraag te doen bij Kees Jansen naar de mallen van de beelden. Als er geen mallen meer zouden zijn, was de PVV van mening dat een vergelijkbaar kunstwerk moest worden geplaatst. Inmiddels is het duidelijk dat op een vergelijkbaar kunstwerk wordt aangestuurd.

OPROEP

weet u waar de beelden zijn?
heeft u informatie die kan leiden tot het vinden van de beelden en/of het aanhouden van de dieven?
bel dan met het landelijk politienummer:
0900-8844
bij voorbaat dank

Bronnen:
https://issuu.com/erpsekrant/docs/erpsekrant_2021_04
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/11/04

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3076721
motie “Varkens terug op het voorplein” (PVV, Provinciale Staten Noord-Brabant, 14 oktober 2022)

  KEES JANSEN