Michaël

Beeldhouwer: Kieta Nuij
Materiaal: brons, blauwe hardsteen

Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin, Nieuwveenseweg 59, Nieuwkoop
Ontworpen in 2000


__________

__________

.


  KIETA NUIJ
  Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin (Nieuwkoop)

Michaël (Oude en Nieuwe Testament): één van de zeven aartsengelen (leidinggevende gezanten van God die een belangrijke rol spelen in de verlossing van de mensheid). In het Hebreeuws betekent de naam Michaël: “wie is als God?”. In de christelijke traditie is Michaël de aanvoerder van de hemelse heirscharen in de strijd tegen de duivel.

Bron:
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/michael

HOEVE RIJLAARSDAM GALERIE & BEELDENTUIN

Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin / Feesten & Meetings is in 1988 gesticht door Thijs Rijlaarsdam, kunsthandelaar, en zijn echtgenote Loekie. De gebouwen van Hoeve Rijlaarsdam werden in dat jaar geschikt gemaakt voor het tentoonstellen van kunstwerken uit de 19e eeuw en later voor bezoekers en potentiële kopers. Aanvankelijk waren er schilderijen te zien, later ook sculpturen van uiteenlopende stijlen en materialen.
In Hoeve Rijlaarsdam kan kunst worden gerestaureerd, getaxeerd en verkocht.
De vaste kunstcollectie van Hoeve Rijlaarsdam, bestaande uit schilderstukken, behorend tot de Haagse en Leidse school, is ondergebracht in de vroegere stal van Hoeve Rijlaarsdam. In het Koetshuis is op de eerste verdieping hedendaagse kunst ondergebracht. De begane grond fungeert als expositieruimte. In de Beeldentuin, die een oppervlakte heeft van 2 hectare en die om Hoeve Rijlaarsdam ligt aan de rand van het poldergebied, worden sculpturen tentoongesteld. De Beeldentuin heeft ook een vijver. In de Hooiberg is er gelegenheid voor het nuttigen van consumpties. Het terras achter de Hooiberg biedt zicht op de Beeldentuin.
Ieder jaar wordt in Hoeve Rijlaarsdam Galerie en Beeldentuin een zomer- en een winterexpositie gehouden. Een aantal beeldend kunstenaars exposeert permanent, andere beeldend kunstenaars zijn gastexposanten. De geëxposeerde kunstwerken zijn te koop.
Openingstijden en verdere informatie: Hoeve Rijlaarsdam Galerie & Beeldentuin.

Hoeve Rijlaarsdam Feesten & Meetings biedt de mogelijkheid om bedrijfsfeesten, bruiloftsfeesten, verjaardagsfeesten, vergaderingen en grote bijeenkomsten te houden.
Informatie:
https://feestenmeetings.nl.