Heilig Hart

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: geglazuurde keramiektegels
O.L.V. ten Hemelopnemingkerk (Mariakerk), pastoor Boelenslaan 11, De Meern
Vervaardigd in 1940


OLV ten Hemelopnemingkerk

zicht op de vier door Leo Jungblut vervaardigde plaquettes


In 1940 heeft Leo Jungblut voor de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk vier plaquettes vervaardigd, waarbij hij gebruik maakt van geglazuurde keramiektegels: “Heilig Hart”, Jozef, Maria en Sint Antonius van Padua.
“Heilig hart” bevindt zich voor in de kerk, op de muur links naast de absis.

→  Leo Jungblut: De Meern, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
  LEO JUNGBLUT

Heilig Hartverering: Rooms-katholieke cultus rond het hart van Jezus. Het Heilig Hartfeest is een Rooms-katholiek Hoogfeest (als zodanig vastgesteld in 1856) en wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren.