Heilig Hart

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: geglazuurde keramiektegels
O.L.V. ten Hemelopnemingkerk (Mariakerk), pastoor Boelenslaan 11, De Meern
Vervaardigd in 1940


OLV ten Hemelopnemingkerk

zicht op de vier door Leo Jungblut vervaardigde plaquettes

.


In 1940 heeft Leo Jungblut voor de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk vier plaquettes vervaardigd, waarbij hij gebruik maakt van geglazuurde keramiektegels: “Heilig Hart”, Jozef, Maria en Sint Antonius van Padua.
“Heilig hart” bevindt zich voor in de kerk, op de muur links naast de absis.

→  Leo Jungblut: De Meern, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
  LEO JUNGBLUT

Heilig Hartverering: Rooms-katholieke cultus rond het hart van Jezus. Het Heilig Hartfeest is een Rooms-katholiek Hoogfeest (als zodanig vastgesteld in 1856) en wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren.