Jezus ontmoet Zijn bedroefde moeder

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus ontmoet Zijn bedroefde moeder

.


“Jezus ontmoet Zijn bedroefde moeder” is de vierde van de veertien staties van de Kruisweg, ontleend aan verhalen uit de overlevering.
Nergens in de  de Vier Evangeliën is beschreven dat Jezus tijdens Zijn kruisgang oog in oog kwam te staan met zijn moeder Maria. In Johannes 19:25-27 is opgetekend dat Maria onder het kruis stond nadat haar Zoon was gekruisigd.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT