Jezus vermaant de wenende vrouwen

Beeldhouwer: Leo Jungblut
Materiaal: steen
H. Gerardus Majellakerk, Thomas à Kempisweg 3, Utrecht (sinds april 1985)
Vervaardigd in de periode 1925-1930 voor de St. Ludgeruskerk, Amsterdamsestraatweg 575A, Utrecht


Jezus vermaant de wenende vrouwen

.


“Jezus vermaant de wenende vrouwen” is de achtste van de veertien staties van de Kruisweg.
Deze statie beeldt Lucas 23:26-31 uit, waarin is opgetekend dat een grote menigte Jezus volgde op Zijn weg naar Golgotha en dat vrouwen over Hem weeklaagden. Jezus maande hen niet Hem te beklagen maar zichzelf en hun kinderen, met het oog op toekomstige gebeurtenissen.

  Leo Jungblut: “Kruiswegstaties” (Utrecht, H. Gerardus Majellakerk)
  LEO JUNGBLUT