Gedenkteken windhoos 1967

Beeldhouwer: Marcus Ravenswaaij
Materiaal: brons

Vervanging van het oorspronkelijke, op 8 april 1972 onthulde beeld dat eind 2012 werd gestolen
Bulkstraat / Laan van Crayenstein, Tricht
Onthuld op 25 juni 2015


__________

.


Op 25 juni 1967 werd het Gelderse dorp Tricht getroffen door een windhoos. Daarbij vielen vijf doden en twintig gewonden. Tweehonderd huizen en bedrijven werden geheel of gedeeltelijk vernield.
Het door Marcus Ravenswaaij vervaardigde gedenkteken, onthuld op 8 april 1972, is aangeboden door de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Jong & Comp. assuradeurs, Amsterdam. Het gedenkteken bestond uit twee delen: een bronzen beeld, de windhoos en de slachtoffers uitbeeldend, en een bronzen plaquette met een gedicht, geschreven door een van de leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, die opdracht had gegeven tot vervaardiging ervan.
Eind 2012 werd het beeld gestolen. Op initiatief van het Historisch Genootschap Tricht werd geld ingezameld door inwoners van Tricht, bedrijven en verenigingen. Het in 2015 onthulde beeld is ontworpen en vervaardigd door Marijke A. Deege, weduwe van Marcus Ravenswaaij, en is op 25 juni 2015 onthuld door nabestaanden van hen die bij de windhoos om het leven kwamen.

  MARCUS RAVENSWAAIJ