Moeder met kinderen

Beeldhouwer: Marcus Ravenswaaij
Materiaal: brons

Gieting: Koper- en metaalgieterij Sillen & Co, Swalmen
Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, Gorinchem
Onthuld op 1 oktober 1962


__________

__________

__________

.


In 1960 kreeg Marcus Ravenswaaij het verzoek van de gemeente Gorinchem na te denken over een beeld voor het in dat jaar in aanbouw zijnde streekziekenhuis Prinses Beatrix aan de Banneweg in Gorinchem.(1)
In de loop van 1961 besloot Marcus Ravenswaaij een tweede ontwerp te maken van de beeldengroep. Dit leidde tot vertraging in het uitvoeren van een opdracht een tuinornament te vervaardigen.
Bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem viel het besluit van Marcus Ravenswaaij om een tweede ontwerp van de beeldengroep voor het streekziekenhuis te vervaardigen, niet in goede aarde, ook niet omdat hij dit besluit op eigen initiatief had genomen. Het college gaf hem te verstaan de werkzaamheden voor een tweede ontwerp te staken en de opdracht een tuinornament te vervaardigen, af te ronden. Het college wilde niet opdraaien voor de kosten die het tweede ontwerp van de beeldengroep met zich mee had gebracht.
Marcus Ravenswaaij legde de opmerkingen van het college naast zich neer en ging door met het uitwerken van het tweede ontwerp. In de herfst van 1961 werd dit ontwerp goedgekeurd door het college van Burgemeester en Wethouders. De beeldengroep kreeg de naam “Moeder met kinderen”.
In de namiddag van 17 oktober 1962 werd de beeldengroep onder grote belangstelling onthuld onder de naam “Moeder met kinderen”.

Noot
(1)
Streekziekenhuis Prinses Beatrix draagt tegenwoordig de naam “Beatrixziekenhuis”.

Bron:
Marcus Ravenswaaij – Beeldhouwer van nature (Hoogblokland, 208, p.321-323)

  MARCUS RAVENSWAAIJ