Spelend met water

Beeldhouwer: Marcus Ravenswaaij
Materiaal: poyester fontein, bronzen beelden
Stationsplein Noord, Woerden (sinds 18 maart 2014)
Onthuld op 2 mei 1973 aan de Westdam in Woerden


__________

__________

__________

__________

__________


De fontein “Spelend met water” bestaat uit vier polyester bloemkelken die door bogen  (bruggen) met elkaar verbonden zijn, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan het waterrijke karakter van Woerden. Op drie van de bruggen is een bronzen beeld van een spelend kind geplaatst. Het water spuit uit de bloemkelken in de vorm van meeldraden en stampers.
“Spelend met water” is geschonken door de Bondsspaarbank ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Woerden. De schenking vond plaats op 3 november 1972, de dag waarop de Bondsspaarbank haar 100-jarig bestaan vierde. De overdracht aan de gemeente Woerden vond plaats op 2 mei 1973.
Oorspronkelijk stond “Spelend met water” op de Westdam in Woerden. Het was de opvolger van de in 1961 geruimde “Schalijfontein”.
Vanwege een herinrichting van de Westdam werd “Spelend met water” in 2006 in eerste instantie verplaatst naar het stadspark van Woerden en daarna van 2008 tot 2011 in een vijver bij het station, waarna het wegens algengroei in opslag ging. De samenstellers van het advies afstootlijst kunstwerken Woerden van 26 september 2012 adviseerden om “Spelend met water” op te nemen in de kerncollectie van de gemeente Woerden vanwege de waarde ervan voor Woerden. Met Marijke A. Deege, de weduwe van Marcus Ravenswaaij, werd overleg gevoerd over in welke vorm “Spelend met water” voor Woerden kon worden behouden. Gedacht werd aan een andere uitvoering met alleen de bronzen beelden.
Op initiatief van de Woerdense fotografe Manuela Koelemij werd geld ingezameld, werden sponsors geworven en werden bedrijven benaderd om de fontein een nieuwe plek in Woerden te geven. Op 18 maart 2014 werd “Spelend met water” als fontein in gebruik genomen aan het Stationsplein Noord.

Bron:
advies afstootlijst kunstwerken Woerden (26 september 2012)

  MARCUS RAVENSWAAIJ