Spelend met water

Beeldhouwer: Marcus Ravenswaaij
Materialen: beelden: brons; bloemkelken: polyester

Gieting beelden: Bronsgieterij Stijlaart, Rumpt
Stationsplein Noord, Woerden (sinds 18 maart 2014)
Onthuld op 2 mei 1972 aan de Westdam in Woerden


__________

__________

__________

__________

__________

.


De fontein “Spelend met water” bestaat uit vier polyester bloemkelken die door bogen  (bruggen) met elkaar verbonden zijn, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan het waterrijke karakter van Woerden. Op drie van de bruggen is een bronzen beeld van een spelend kind geplaatst. Het water spuit uit de bloemkelken in de vorm van meeldraden en stampers. De polyester kelken zijn oranje gekleurd om de fontein een blij karakter te geven en te laten contrasteren met de omliggende bebouwing.(1)
“Spelend met water” is geschonken door de Bondsspaarbank ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Woerden en het 100-jarig bestaan van de vestiging van de Nutsspaarbank in Woerden, die in dat jaar Bondsspaarbank ging heten. Marcus Ravenswaaij had twee ontwerpen ingediend. Het eerste ontwerp, dat volgens een persbericht “iets met kazen te maken had”, was afgewezen. “Spelend met water”, het tweede ontwerp, was goedgekeurd. Op 3 november 1971, de dag waarop de Nutsspaarbank 100 jaar bestond, werd “Spelend met water” aan de gemeente Woerden geschonken;. W. van Dort (Bondsspaarbank) en J.H. van Vugt (voorzitter Nutsspaarbank Woerden) overhandigden die dag een schaalmodel aan Barend Herman Georg ter Haar Romeny (Engelen, 19 februari 1925 – Lochem, 6 mei 2013), burgemeester van Woerden. In januari 1972 aanvaardde B en W van Woerden de schenking. Het bestuur van de Nutsspaarbank zou de fontein graag geplaatst zien aan het gazon langs de Oostsingel, bij het stadhuis. B en W gaven de voorkeur aan plaatsing aan de Westdam op het gazon tegenover de Nutsspaarbank; op die plek zou de fontein het aanzien van het stadscentrum verfraaien. Het bestuur van de Nutsspaarbank had hier geen bezwaren tegen maar was wel van mening dat plaatsing aan de Westdam gevaar zou kunnen opleveren voor kinderen die in de fonteinbak zouden gaan spelen. B en W deelde die mening niet. Op 2 mei 1972 werd aan de Westdam, de fontein van “Spelend met water” in werking gesteld door T. van Vugt-Kant, de echtgenote van J.H. van Vugt, waarna “Spelend met water” werd overgedragen aan de gemeente Woerden.(2) De feestelijke ingebruikname werd bijgewoond door de bestuurders van de Bondsspaarbank, het college van B en W van Woerden en het echtpaar Ravenswaaij-Deege, allen gekleed in 17e eeuwse kostuums.
“Spelend met water” was de opvolger van de in 1961 geruimde “Schalijfontein”. Vanwege een herinrichting van de Westdam werd “Spelend met water” in 2006 in eerste instantie verplaatst naar het stadspark van Woerden en daarna van 2008 tot 2011 in een vijver bij het station aan het Spoorplantsoen, waarna het wegens algengroei in opslag ging. De samenstellers van het advies afstootlijst kunstwerken Woerden van 26 september 2012 adviseerden om “Spelend met water” op te nemen in de kerncollectie van de gemeente Woerden vanwege de waarde ervan voor Woerden.(3) Met Marijke A. Deege, de weduwe van Marcus Ravenswaaij, werd overleg gevoerd over in welke vorm “Spelend met water” voor Woerden kon worden behouden. Gedacht werd aan een andere uitvoering met alleen de bronzen beelden.
Op initiatief van de Woerdense fotografe Manuela Koelemij werd geld ingezameld, werden sponsors geworven en werden bedrijven benaderd om de fontein een nieuwe plek in Woerden te geven. Op 18 maart 2014 werd “Spelend met water” als fontein in gebruik genomen aan het Stationsplein Noord.
De fontein is van het begin van het voorjaar tot het einde van het najaar in werking. Het onderhoud gebeurt door vrijwilligers en wordt gecoördineerd door het Stadsmuseum Woerden. Voordat de fontein in werking wordt gezet, maken de vrijwilligers het waterbassin schoon. In de maanden dat de fontein werkt, houden ze de waterstand in de gaten en zorgen ervoor dat de fontein en de omgeving schoon blijft.(4)

Noten:
(1) Woerdense Courant, 4 november 1971, 20 januari 1972 en 4 mei 1972.
(2) Woerdense Courant, 4 mei 1972.
(3) advies afstootlijst kunstwerken Woerden (26 september 2012)
(4) https://rplwoerden.nl/wie-helpt-de-fontein-onderhouden/

  MARCUS RAVENSWAAIJ