De Steur

Beeldhouwer: Marijn te Kolsté
Materiaal: brons en speciaal gras
Marckenburgsepad, Schalkwijk
Onthuld in 2004

“De Steur” staat langs het zuidelijk deel van de TRAP-route #37 (Houten en omgeving)


__________

__________

__________

informatiebord
tekst: Marijn te Kolsté, redactie: Loethe Olthuis


“De Steur” is het tiende van de dertien kunstwerken aan de TRAP-route #37, een toeristische fietsroute door Houten, Schalkwijk en ’t Goy langs archeologische vindplaatsen, monumentale bouwwerken, pleinen en watergangen en is het eerste kunstwerk aan het zuidelijk deel van deze route.
“De Steur”, het eerste kunstwerk dat langs de TRAP-route #37 is geplaatst, ligt op een bronzen bord op paaltjes op een heuveltje, waarop speciaal gras is geplant.
“De Steur” verwijst naar de belegering in 1353 van kasteel Marckenburg door Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, die zich in het zicht van de bewoners van het kasteel tegoed deed aan een vette steur. Het beeld staat aan de rand van de plek waar vroeger kasteel Marckenburgh stond.

Bronnen:
KODH Kunst Kaart Schalkwijk […]: De Steur
Kasteel Marckenburg in bamboe

Zie ook:
TRAP-route #37 (Houten en omgeving)

→  MARIJN TE KOLSTÉ