Koninginnehuis Loerik

Kunstenaar: Marijn te Kolsté
Materiaal: bouwsteen en verf
Hagepreekland, Houten
Onthuld op 30 april 1997


.


Voor de toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk Loerik I in Houten zijn in 1997 950 “eerste stenen” vervaardigd, die in de gevels van de nieuwe woonhuizen konden worden geplaatst. De stenen zouden een bijdrage kunnen leveren aan het “wij-gevoel” van de bewoners van de wijk Loerik I.
De naam “Koninginnehuis Loerik” verwijst naar de presentatie onder die naam op 30 april 1997  (Koninginnedag) op het Plein bij de NH Kerk in Houten. De 950 “eerste stenen” waren opgestapeld in pilaren. De toekomstige bewoners konden tussen de pilaren door lopen en zo een voorstelling maken van hun nieuwe huis.
De “eerste stenen” zijn te vinden in de gevels van de straten in Loerik waarvan de straatnamen eindigen op “land” en in sommige straten waarvan de namen eindigen op “spoor” of “tuin”. De opschriften op de “eerste stenen” luiden: EERSTESTEEN Koninginnehuis Loerik.

Bron:
KODH Kunst Kaart Houten-Zuid: het Koninginnehuis in Loerik

Literatuur
Koninginnehuis Loerik – ruimtelijk project beeldende kunst in Houten-Vinex (Marijn te Kolsté, Otto Joachim Wttewaall, Houten, 1998)

  MARIJN TE KOLSTÉ