Aalscholver

Beeldhouwer: Peter Petersen
Materiaal: brons
Maarsseveenseplassen, Maarsseveensevaart, Tienhoven
Onthuld in 2005


Aalscholver

__________


“Aalscholver” is vervaardigd in opdracht van Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer.

→  PETER PETERSEN