Trekschuit

Beeldhouwer: Peter Petersen
Materiaal: brons
Jaagpad, Maarssen, ter hoogte van ingang park Goudestein
Onthuld op 10 september 2022


__________

__________

.


“Trekschuit” is een uitbeelding van het type trekschuit waarmee in vroeger tijden tussen Amsterdam en Utrecht personen en goederen werden vervoerd over de Vecht. Het beeld is geplaatst tussen de Vechtoever en het Jaagpad, tegenover park Goudestein, waarin het Gemeentehuis Goudestein en het Vechtstreekmuseum staan.
Het definitieve ontwerp van “Trekschuit” is tot stand gekomen met medewerking van het Vechtstreekmuseum en de Historische Kring Maarssen. Zij spannen zich in om herinneringen aan de trekvaart tussen Amsterdam en Utrecht in stand te houden.
Op 10 september 2022 (Open Monumentendag) is “Trekschuit” onthuld door Frank van Liempdt, loco-burgemeester en wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, water en Riool en dierenwelzijn in de gemeente Stichtse Vecht, waarvan Maarssen deel uitmaakt.(1) Het ontwerp was in 2020/21 voltooid.(2)

Noten
(1) https://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/artikel/de-trekschuit-onthuld-tijdens-open-monumentendag

(2) mededeling Peter Petersen, 30 december 2021

→  PETER PETERSEN

Trekschuit: openbaar vervoermiddel in West-Nederland tussen de zestiende en negentiende eeuw ten behoeve van het vervoer van reizigers en goederen over rivieren of trekvaarten.
Een trekschuit werd voortgetrokken (“gejaagd”) door een paard, jaagpaard genaamd, dat langs de oever liep over daartoe aangelegde paden, jaagpaden genaamd. Het paard trok aan de jaaglijn, een touw waarvan het andere einde aan de top van de mast van de trekschuit was geknoopt. Het paard werd geleid door een werkman, scheepsjager genaamd. Soms werden twee jaagpaarden ingezet. Als een jaagpad te smal was voor een jaagpaard, werd de trekschuit voortgetrokken door mensen.

Bij het uitbeelden van de trekschuit heeft Peter Petersen de jaaglijn om de mast laten slingeren.
Met de opkomst in de tweede helft van de negentiende eeuw van de spoorwegen is de trekschuit langzamerhand in onbruik geraakt.

Bronnen:
https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?verhaal=jaagpaarden
https://www.encyclo.nl/begrip/jaaglijn
https://www.utrechtaltijd.nl/verhalen/de-trekschuit-het-openbaar-vervoer-van-de-zeventiende-eeuw/