Piëta

Beeldhouwer: Piet Jungblut
Materiaal: steen
Bedrijventerrein Berg en Bosch, links van de Kapel, Professor Bronkhorstlaan 10, Bilthoven
Vervaardigd in de jaren 1945/’47


Piëta

__________

.


“Piëta” is geplaatst in een kleine wegkapel op het terrein van het vroegere sanatorium Berg en Bosch, een tuberculosesanatorium, gebouwd in de jaren ’30 van de vorige eeuw in opdracht van de Katholieke Arbeidersbeweging. Dit sanatorium was de voortzetting van het in Apeldoorn gevestigde sanatorium Berg en Bosch. Het beeld en de wegkapel zijn ontworpen door Piet Jungblut. De wegkapel is opgetrokken uit gele sintelsteen.
Andere kunstwerken van Piet Jungblut in Berg en Bosch zijn Sint Franciscus en Franciscus van Assisi.

Bron:
https://rijksmonumenten.nl

  PIET JUNGBLUT

Piëta: uitbeelding van Maria met op haar schoot haar aan het kruis gestorven zoon Jezus.