Annunciatie

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons

Vrouwenkoor Grote Kerk, Voorstraat 110, Vianen
Geplaatst op 10 februari 2008


Avondmaalstafel met broodschaal, avondmaalsbeker, de Bijbel en de kandelaar “Annunciatie”

de kandelaar “Annunciatie”

de krans van doorntakken

de figuur van de engel Gabriël

de figuur van Maria
naast de Maria-figuur: standaard met het boek van Gods Woord en een oprijzende duif
(symbool van de Heilige Geest)


DE AANLOOP TOT PLAATSING
De kandelaar “Annunciatie” is het tweede religieuze kunstwerk van Taeke Friso de Jong in het Vrouwenkoor in de Grote Kerk in Vianen. Het andere religieuze kunstwerk, het crucifix Christus in Glorie, is in 2006 in het Vrouwenkoor geplaatst.
In de jaren voorafgaand aan 2006 werd het Vrouwenkoor gerenoveerd. Deze ruimte, die een besloten karakter heeft, wordt gebruikt voor onder andere Vesperdiensten en biedt de individuele bezoeker de gelegenheid om in alle rust te bidden en te mediteren. Men wilde deze functie van het Vrouwenkoor benadrukken door middel van het plaatsen van een religieus kunstwerk. De keuze viel op “Christus in Glorie”, waarvan in die jaren in Utrecht een kleine uitvoering was geëxposeerd.
Na de plaatsing van “Christus in Glorie” wilde men graag een tweede kunstwerk in het Vrouwenkoor plaatsen in de vorm van een kandelaar. De Grote Kerk is van oorsprong een rooms-katholiek kerkgebouw, genaamd Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. De ruimte waar tegenwoordig het Vrouwenkoor is, was in die tijd in gebruik als Mariakapel. Met dit gegeven voor ogen ontwierp Taeke Friso de Jong een kandelaar, geïnspireerd op de Annunciatie, de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria dat God haar had uitverkoren de moeder van Zijn Zoon te worden (Lc 1:26-35).
De kandelaar “Annunciatie” is op 10 februari 2008 op de Avondmaalstafel in het Vrouwenkoor geplaatst.

TAEKE FRISO DE JONG OVER DE KANDELAAR “ANNUCIATIE”
Bij de plaatsing op 10 februari 2008 legde Taeke Friso de Jong de verschillende betekenissen van de kandelaar “Annunciatie” uit en de symbolen die hij erin had verwerkt:

De Annunciatie, de aankondiging van de engel aan Maria, is gefundeerd op een krans van doorntakken, die in eindeloos doorlopende, golvende lijnen de brandende kaars in het centrum omringt. De krans verwijst naar de doornenkroon als symbool voor de offerdood van Christus. De Annunciatie wordt immers van oudsher beschouwd als het begin van Christus’ verlossingswerk.
De goddelijke boodschap is verbeeld door een engel die een doek, gedrapeerd als de letter M (monogram van Maria) in zijn handen draagt die, als door een zacht briesje teweeggebracht, naar haar toe wordt bewogen. De engel bezoekt haar terwijl zij is verzonken in geloofszaken. De katheder naast de Mariafiguur symboliseert het Geloof en, in alle tijden, de Kerk. De duif die uit het boek omhoog stijgt, symboliseert de Heilige Geest en de boodschap van God.
Het licht temidden van de doorntakken verwijst ook naar het “brandende braambos”. In het Oude Testament was Mozes de geroepene die zich overgaf om brenger te zijn van de boodschap van God aan zijn eigen volk en aan farao. De engel des Heren verscheen hem als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Mozes zag dat de braamstruik in brand stond maar niet door het vuur werd verteerd. Nieuwsgierig geworden, ging hij de braamstruik van nabij bekijken en werd vanuit de struik aangesproken door God
.
Deze symbolen zijn betekenisvolle verwijzingen voor hen die in het Vrouwenkoor van de Grote Kerk in Vianen stilte en inkeer trachten te vinden om zich voor dit “aangesproken worden” te kunnen openstellen.

Bronnen:
Taeke Friso de Jong: Kandelaar voor Grote Kerk in Vianen
(Liesbeth de Jong, Centraal Weekblad, 22 februari 2008)
Grote Kerk, Vianen: beschrijving “Annunciatie”
mededelingen van Taeke Friso de Jong

Zie ook:
Taeke Friso de Jong: “Christus in Glorie” (Vianen)

  TAEKE FRISO DE JONG

__________

In de Grote Kerk worden regelmatig concerten, evenementen en exposities gehouden. Klik hier voor informatie.
In de lente- en zomermaanden kan de kunst in de Grote Kerk, waaronder het grafmonument van Reinout III van Brederode en diens echtgenote, worden bezichtigd. Klik hier voor de precieze dagen en openingstijden.