Beatrix

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons

Gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14, Woerden (sinds 1989)
Oorspronkelijk geplaatst in 1980 in het gemeentehuis van Kamerik


__________

__________

__________

.


In 1980 heeft Taeke Friso de Jong het portretbeeld “Beatrix” ontworpen in opdracht van de gemeente Kamerik ter gelegenheid van haar troonsbestijging op 30 april van dat jaar. Het portretbeeld werd geplaatst in de raadszaal van het gemeentehuis van Kamerik aan het Burgemeester Breenplantsoen, overeenkomstig de traditie dat in de raadszaal van een gemeentehuis een beeltenis te zien is van het staatshoofd.
Het portretbeeld staat op een hoge houten sokkel.
Op de plaquette op de sokkel is een kroon aangebracht, de naam BEATRIX, de aanduiding Ao 1980 en de signering BEELDH. T.F. DE JONG.

Op 1 januari 1989 werd Kamerik deel van de gemeente Woerden. “Beatrix” werd overgebracht naar het gemeentehuis van Woerden.
Tegenwoordig staat “Beatrix” bij de toegang tot een van de kantoorruimtes van het gemeentehuis.

Het portretbeeld “Beatrix” dat het onderwerp is van deze fotoreportage, is een ander portretbeeld dan het portretbeeld van Beatrix dat deel uitmaakt van de de door Taeke Friso de Jong in 1985 ontworpen portretbeeldengroep Vier vorstinnen (Bilthoven).

  TAEKE FRISO DE JONG

“BEATRIX IN BEELDEN” (2014)

“Beatrix” was een van de 74 portretbeelden van Beatrix die van 18 mei tot en met 31 oktober 2014 waren tentoongesteld in de expositie “Beatrix in Beelden” in Beeldenpark De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst. De portretbeelden, ontworpen door tientallen beeldend kunstenaars, waren afkomstig uit onder andere gemeentehuizen, provinciehuizen en gerechtshoven en waren daar opgesteld omdat de traditie vereist dat in deze gebouwen een beeltenis van het staatshoofd aanwezig moet zijn. Op 30 april 2013 deed Beatrix afstand van de troon ten gunste van haar zoon Willem-Alexander. De portretbeelden van Beatrix maakten plaats voor de portretbeelden van Willem-Alexander maar bleven wel bewaard. In de maanden nadien schreef Beeldenpark De Havixhorst talloze overheidsinstanties aan met de vraag of zij hun portretbeeld van Beatrix in bruikleen wilden geven voor de expositie “Beatrix in beelden”.
Op de expositie “Beatrix in beelden” waren de portretbeelden van Beatrix buiten te zien in de vorm van een eregalerij, waarin ze in twee tegenover elkaar liggende rijen waren opgesteld, en binnen in de Orangerie. De portretbeelden waren geplaatst op sokkels, speciaal ontworpen voor deze expositie door Wessel Bezemer (beeldhouwer en bronsgieter, Tiel, 6 juli 1969 – Dwingeloo, 16 oktober 2021).

Foto “Beatrix in beelden”: Han van Hagen
archief Beeldenpark De Havixhorst
https://www.dehavixhorst.nl

Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld (Baarn, 31 januari1938): oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana der Nederlanden en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Beatrix was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin der Nederlanden.