De polsstokhoogspringer

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons

Huisman Equipment, Admiraal Trompstraat 2, Schiedam, hal
Onthuld in 2000


__________

__________

__________

__________

__________

.


Het beeld “De polsstokhoogspringer” is een geschenk van kraanverhuurbedrijf Van Seumeren Holland BV aan Huisman Equipment, een internationaal opererend bedrijf, gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van boortorens, offshore kranen, offshore windinstallatie-apparatuur en pijplegtorens, met haar hoofdvestiging in Schiedam. Frans van Seumeren, toenmalig directeur van Van Seumeren Holland BV, was bevriend met Joop Roodenburg, toenmalig directeur van Huisman Equipment. In 2000 bereikten beiden de 50-jarige leeftijd en gaven elkaars bedrijf een kunstwerk cadeau.
De keuze voor het beeld van een polsstokhoogspringer werd ingegeven door het feit dat een polsstokhoogspringer zijn grens voortdurend opzoekt en verlegt. De lat waaroverheen gesprongen wordt, wordt steeds hoger wordt gelegd. Huisman Equipment legt in haar bedrijfsvoering de lat eveneens steeds hoger. De zin “INZICHT, SCHERPTE EN MOED GEVEN JE KRACHT OM TE KUNNEN BALANCEREN OP HET RANDJE VAN HET BYNA ONMOGELYKE” op het voetstuk van “De polsstokhoogspringer” weerspiegelt dit.
Op het voetstuk is verder vermeld dat “De polsstokhoogspringer” geschonken is door Van Seumeren Holland BV en is de naam van Taeke Friso de Jong vermeld, zijn woonplaats Kamerik en het jaar 2000, waarin het beeld is ontworpen.
Bij de plaatsing van “De polsstokhoogspringer” is de punt van de polsstok in een daartoe gemaakt gat in de vloer gestoken, zodat de polsstok een kromming kreeg.

  TAEKE FRISO DE JONG