Drie schaatsers

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons

Ook bekend onder de naam “Schaatsers”
Snellerbrug, Oostdam / Stationsweg, Woerden
Onthuld
op 4 april 1986


__________

__________


In juli 1984 opperde Taeke Friso de Jong bij de gemeente Woerden het idee om op het metselwerk van de nieuwe Snellerbrug in Woerden een beeld te plaatsen. Pasklare plannen had hij nog niet. Jan Vermaat diende het ontwerp van een beeldengroep in, bestaande uit een aantal woerden (mannetjeseenden), daarmee verwijzend naar de stadsnaam Woerden.
Het merendeel van B en W van Woerden en de Woerdense gemeenteraad was van mening dat alle kunstenaars, woonachtig in het gebied van het overlegorgaan Midden-Holland, in het bijzonder binnen een straal van 15 kilometer rond Woerden, uitgenodigd zouden moeten worden een ontwerp in te dienen. Uit drie van de ontwerpen zou een keuze worden gemaakt. Uiteindelijk moest een keuze worden gemaakt uit de ontwerpen van Taeke Friso de Jong, Jan Vermaat en de kunstenaars Arjan Oosters en Henk Keesmaat, die voor die gelegenheid met elkaar samenwerkten. In april 1985 viel de keuze op De Jongs “Drie schaatsers”. Naar de mening van de museumcommissie had deze beeldengroep een krachtige uitstraling en een duidelijke relatie met het water bij de brug en zou het voor een breed publiek interessant zijn. De beeldengroep zou ook eer doen aan de Woerdense allround schaatser Joop van den Berg (Woerden, 11 mei 1943-2014), die had deelgenomen aan een Elfsteden-toertocht en van 1963 tot 1968 had deelgenomen aan de NK Allround.
De keuze van de museumcommissie voor het ontwerp van Taeke Friso de Jong leidde tot kritiek van de andere deelnemers. Volgens Vermaat was de gevolgde procedure voor het indienen van ontwerpen rommelig en zou er in Woerden een slecht klimaat zijn voor beeldend kunstenaars. De museumcommissie vond deze kritiek onterecht.(1)
Van den Berg heeft de beeldengroep op 4 april 1986 onthuld. Op de plaquette op de sokkel is vermeld: SCHAATSERS | TAEKE DE JONG | BEELDHOUWER | 1986.

Noot
(1) In oktober 1985 ontstond over de manier waarop de keuze voor de Woerdense wijk Molenvliet van De golf (Jan Vermaat) een soortgelijke discussie.

Bronnen:
Woerdense Courant, 5 juli 1984
, 15 november 1984 en 25 april 1985

  TAEKE FRISO DE JONG