Drie schaatsers

Naamvariant: “Schaatsers”
Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons

Snellerbrug, Oostdam / Stationsweg, Woerden
Onthuld
op 4 april 1986


__________

__________

__________

de button, uitgedeeld bij de onthulling op 4 april 1986


In juli 1984 opperde Taeke Friso de Jong bij de gemeente Woerden het idee om op het metselwerk van de nieuwe Snellerbrug in Woerden een beeld te plaatsen. Dit deel, dat niet rechthoekig van vorm was maar geknikt en aan de buitenzijde een stompe hoek vertoonde, kon op die manier als sokkel worden benut. Pasklare plannen had hij nog niet. Jan Vermaat diende het ontwerp van een beeldengroep in, bestaande uit een aantal woerden (mannetjeseenden), daarmee verwijzend naar de stadsnaam Woerden. Bij de eindronde in 1985 had hij dit ontwerp vervangen door het ontwerp van een beeldengroep, bestaande uit twee snelle honden.
Het merendeel van B en W van Woerden en de Woerdense gemeenteraad was van mening dat alle kunstenaars, woonachtig in het gebied van het overlegorgaan Midden-Holland, in het bijzonder binnen een straal van 15 kilometer rond Woerden, uitgenodigd zouden moeten worden een ontwerp in te dienen. Uit drie ervan zou een keuze worden gemaakt. Dit waren de ontwerpen van Taeke Friso de Jong, Jan Vermaat en de kunstenaars Arjan Oosters en Henk Keesmaat, die voor die gelegenheid met elkaar samenwerkten. In april 1985 viel de keuze op De Jongs “Drie schaatsers”. Naar de mening van de museumcommissie had deze beeldengroep een krachtige uitstraling, een duidelijke relatie met het water bij de brug en zou het voor een breed publiek interessant zijn. De keuze van de museumcommissie leidde tot kritiek van de andere deelnemers. Volgens Jan Vermaat was de gevolgde procedure voor het indienen van ontwerpen rommelig en zou er in Woerden een slecht klimaat zijn voor beeldend kunstenaars. De museumcommissie vond deze kritiek niet terecht.(1)
“Drie schaatsers” is overeenkomstig het idee van Taeke Friso de Jong met de schaatsrichting tegen het verkeer in geplaatst. Dit geeft de beeldengroep qua aanblik een extra spanningsveld.
Op 4 april 1986 heeft Joop van den Berg (Woerden, 11 mei 1943-2014), die had deelgenomen aan een Elfsteden-toertocht en van 1963 tot 1968 had deelgenomen aan de NK Allround, “Drie schaatsers” onthuld. Aansluitend op de onthulling opende Van den Berg in het gemeentehuis in Woerden een expositie van beelden van Taeke Friso de Jong. Taeke Friso de Jong gaf aan de genodigden een button waarop “Drie schaatsers” was afgebeeld.
Op de eveneens door Taeke Friso de Jong ontworpen bronzen plaquette onder de beeldengroep staan de vermeldingen: SCHAATSERS | TAEKE DE JONG | BEELDHOUWER | 1986.

Noot
(1) In oktober 1985 ontstond over de manier waarop de keuze voor de Woerdense wijk Molenvliet van De golf (Jan Vermaat) een soortgelijke discussie.

Bronnen:
Woerdense Courant, 5 juli 1984
, 15 november 1984 en 25 april 1985
https://www.schaatshistorie.nl/inbeeld/standbeelden/drie-schaatsers_woerden/
https://www.youtube.com/watch?v=GfEt4Gk8oIg

  TAEKE FRISO DE JONG