Jac. P. Thijsse

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons
Privébezit sinds ca. september 2019
Onthuld in 1998 aan natuurpad Alloo in natuurgebied Het Alloo, Ruijslaan, De Koog


foto: Roepers, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons


“Jac. P. Thijsse” is een van de twee monumenten op Texel ter nagedachtenis aan Jac. P. Thijsse, die van december 1890 tot in 1892 in Den Burg werkzaam was als hoofdonderwijzer van de Franse school.(1) In 1997 kreeg Taeke Friso de Jong opdracht het monument te ontwerpen. Het monument toont Thijsse terwijl hij vogels observeert.(2)
“Jac. P. Thijsse” is in 1998 onthuld door G.P. Wuis, eigenaar van Grand Hotel Opduin, Ruijslaan 22, De Koog. Het beeld was toen verderop geplaatst aan natuurpad Alloo in natuurgebied Het Alloo, dat deel uitmaakt van Nationaal Park Duinen van Texel.
In of omstreeks 2019 kreeg Grand Hotel Opduin een nieuwe eigenaar. De toenmalige eigenaar heeft het beeld nu in privébezit. Het staat dus niet meer in de openbare ruimte.(2)

Noten
(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Jac._P._Thijsse. “Onbekommerd”, het andere monument, ontworpen door Jan Hendrik Wolkers (Oegstgeest, 26 oktober 1925 – Westermient, 19 oktober 2007) is op 1 mei 2003 onthuld in de vijver aan de Elemert / Keesomlaan in Den Burg. “Onbekommerd” is een geschenk van de Stichting Thijsse-jaar Texel aan het eiland Texel (https://standbeelden.vanderkrogt.net).
(2) Fluitenkruid, maart 2016.
(3) Mededeling Taeke Friso de Jong.

Bron foto:
Roepers, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

  TAEKE FRISO DE JONG

Jacobus Pieter (Ko) Thijsse (Maastricht, 25 juli 1865 – Overveen, 8 januari 1945): natuurbeschermer, onderwijzer en schrijver. Hij is bekend geworden door zijn talrijke bijdragen aan natuureducatie, natuurlijke historie en veldbiologie. Hij genoot bekendheid door onder andere de Verkade-albums over de lente, de zomer, de herfst en de winter, waarvoor hij illustraties maakte die in de vorm van plakplaatjes konden worden verkregen bij aankoop en die in de albums konden worden geplakt.
Thijsse is betrokken geweest bij de oprichting van een aantal natuurorganisaties, waaronder de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
Thijsse voelde zich erg verbonden met Texel. Ook al had hij er slechts twee en een half jaar gewoond (wegens heimwee van zijn echtgenote verhuisde het echtpaar in 1892 naar Amsterdam), hij voelde zich altijd een Texelaar.

Bron en verdere informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jac._P._Thijsse