Koning Willem-Alexander

Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal brons

Mathildezaal, gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid 173, Bilthoven
Onthuld op 23 september 2015


midden: Vier vorstinnen, rechts: “Koning Willem-Alexander”

__________

.


Taeke Friso de Jong heeft “Koning Willem-Alexander” ontworpen in opdracht van de gemeente De Bilt. In 1986 had de gemeente met de plaatsing van Vier vorstinnen vorm gegeven aan de traditie dat in raadszalen een portret van het staatshoofd aanwezig is. Na de troonsbestijging op 30 april 2013 van koning Willem-Alexander rees de vraag welk portret van de koning de raadszaal zou sieren. Arend Jan (Arjen) Gerritsen (Enter, 13 februari 1970), burgemeester van De Bilt, herinnerde zich dat “Vier vorstinnen” door Taeke Friso de Jong was ontworpen. Aan Taeke Friso de Jong werd dan ook gevraagd een portretbeeld van koning Willem-Alexander te ontwerpen.
Op 23 september 2015, in aanwezigheid van burgemeester Gerritsen, is “Koning Willem-Alexander” in de Mathildezaal in het nieuw gebouwde deel van het gemeentehuis geplaatst, rechts van “Vier vorstinnen”, op een soortgelijke houten sokkel. Het beeld werd onthuld door Taeke Friso de Jong en D.P.M.G. (Dolf) Smolenaers, destijds het jongste raadslid van de gemeente De Bilt.
De bronzen plaquette onder “Koning Willem-Alexander” is eveneens ontworpen door Taeke Friso de Jong. Op de voorzijde is de naam van de koning vermeld en de aanduiding “vanaf 2013”, verwijzend naar het jaar waarin hij de troon besteeg. Rechtsboven op de rand van de plaquette staat het jaartal 2015. Rechtsonder is vermeld: BEELDHOUWER TAEKE DE JONG.
De reeks portretbeelden toont de continuïteit van de Nederlandse staatsvorm in de loop der eeuwen: een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel.

Bronnen:
Biltsche Courant, 23 september 2015 en 30 september 2015
Het portret en de beeldhouwer – ter gelegenheid van de onthulling van het nieuwe portret van koning Willem-Alexander (De Bilt, 23 september 2015)
mededelingen Taeke Friso de Jong

Zie ook:
Taeke Friso de Jong: “Vier vorstinnen” (Bilthoven)

Met dank aan:
gemeente De Bilt
Taeke Friso de Jong

  TAEKE FRISO DE JONG

Z.M. koning Willem-Alexander: Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967), Koning der Nederlanden sinds 30 april 2013.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/