Tot heil van mens en dier

Naamvarianten: “Bot” en “De femur”
Beeldhouwer: Taeke Friso de Jong
Materiaal: brons

Faculteit Diergeneeskunde, Yalelaan, Utrecht
Onthuld in 1992


__________

__________

__________

Bovenaan deze plaquette staat de naam “De FEMUR een Monument van Schoonheid en Kracht”. Verder staan er de namen op van de sponsoren.

Op deze plaquette staat linksboven de naam “Tot heil van mens  en dier”, waaronder dit beeld bekend is. Rechtsboven staan de namen van Taeke Friso de Jong en prof. dr. J.G. van Logtestijn, de initiatiefnemer. Op de onderste helft van de plaquette staan de namen van onder andere de faculteit diergeneeskunde, de studentenvereniging en artsenverenigingen.

Op dit GPS-markeringskruis staan de naam “Bot”, de GPS-coördinaten, het jaar van plaatsing (1992) en de naam Taeke de Jong.
De website uithofexpedities nl is niet meer online.

oorspronkelijke “loper” waarin “Tot heil van mens en dier” in 1992 was geplaatst
foto:
Brbbl, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons, 3 oktober 2010


“Tot heil van mens en dier” is vervaardigd op initiatief van professor doctor Johannes Gerardus van Logtestijn, van 1973 tot 1994 hoogleraar Leer der voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, in het bijzonder de keuring van deze voedingsmiddelen.
In juni 1988 werd door prof. dr. Van Logtestijn en zijn vakgroep een groots gekostumeerd feest georganiseerd ter gelegenheid van de verhuizing van de Faculteit Diergeneeskunde van de Biltstraat in Utrecht naar de nabijgelegen Uithof, de Utrechtse universiteitswijk. Dit feest werd financieel ondersteund door de Faculteit Diergeneeskunde, de Universiteit Utrecht en een aantal bedrijven en organisaties. Het resterende bedrag werd aangewend voor het vervaardigen van “Tot heil van mens en dier” en een drietal aquarellen.
“Tot heil van mens en dier” is geplaatst ter gelegenheid van vier samenvallende evenementen: een lustrumfeest van de Diergeneeskundige Studenten Kring, de jaarvergaderingen van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Diergeneeskundige Facultaire gemeenschap en de jaarlijkse Veterinaire Sportdag.
“Tot heil van mens en dier” is onthuld in 1992 door drs. M.W.M. Vos-van Gortel, burgemeester van Utrecht, Johannes Auguste van Ginkel, rector magnificus van de Universiteit Utrecht en de decaan van de Faculteit Diergeneeskunde.
Het bot dat is uitgebeeld, is het dijbeen (os femur) van een paard, het meest edele dier op aarde. Het dijbeen was jarenlang het symbool van kracht, sterkte en vooruitgang, wat tot uiting komt in de woorden “De femur – een Monument van Schoonheid en Kracht” op de plaquette met de namen van de sponsoren. In die tijd gebruikten veel dierenartsen een dijbeen van een paard als voorzittershamer.
De naam “Tot heil van mens en dier” (Latijn: Animalium hominumque saluti) is eeuwenlang de leefregel/leidraad geweest van diergeneeskundigen en diergeneeskundige organisaties.
Oorspronkelijk stond “Tot heil van mens en dier” links aan het einde van een lange strook lichtgrijze straatstenen, drie rijen breed, die een loper vormden. Deze straatstenen contrasteerden met de donkergrijze bestrating. De plaquettes lagen op een steen, rechts aan het begin van de loper. Deze opstelling was ontworpen door Taeke Friso de Jong. Op zeker moment is, buiten medeweten van Taeke Friso de Jong, de volledige bestrating vervangen door gras en is de drie rijen brede strook straatstenen teruggebracht tot twee rijen. De plaquettes zijn daarbij gehergroepeerd.

Met dank aan:
faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
prof. dr. J. G. van Logtestijn

  TAEKE FRISO DE JONG