Ballend meisje

Beeldhouwer: Theo van der Nahmer
Materiaal: brons
Weidepad / Kroospad, Alphen aan den Rijn (jaar van plaatsing: onbekend)
In 1978 op proef geplaatst in de hal van de afdeling Bevolking, Castellumstraat, Alphen aan den Rijn


__________

__________

.


In de editie van 23 februari 1978 van het Leidsch Dagblad werd melding gemaakt van een proefplaatsing van “Ballend meisje” in de hal van de afdeling Bevolking, Castellumstraat, Alphen aan den Rijn. Als de gemeente Alphen aan den Rijn het beeld zou kopen, zou het in de openbare ruimte worden geplaatst.(1) Volgens de editie van 10 mei 1978 van het Leisch Dagblad werd hierbij gedacht aan het Cultureel Centrum, Ridderborg 2, Alphen aan den Rijn. Het beeld was nog niet aangekocht.(2)
In het Leidsch Dagblad is geen informatie te vinden over de uiteindelijke aankoop en plaatsing van “Ballend meisje”.
Op de sokkel van “Ballend meisje” is op een plaquette het jaartal 1985 vermeld. Mogelijk is het beeld in dat jaar aangekocht.
Volgens een in 2006 uitgevoerde inventarisatie van kunst in Alphen aan den Rijn stond het beeld in 1985 aan de Kennedylaan / Vaarsloot in Alphen aan den Rijn. In 2006 was het beeld in opslag, het was enige tijd ervoor door vandalen van de sokkel getrokken. Restauratie moest nog plaatsvinden.(3)
In het overzicht van figuratieve beelden in de openbare ruimte in Theo van der Nahmer – Begeleid door de Muze (Voorburg, 2002, pagina 45) is dit beeld niet vermeld. Wel is bij het jaartal 1978 het beeld “Danseresje” vermeld. Van dat beeld is geen foto beschikbaar.

Noten
(1) Leidsch Dagblad (23 februari 1978)
(2) Leidsch Dagblad (10 mei 1978)
(3) Inventarisatie beeldende kunst in de openbare ruimte Alphen aan den Rijn, 2006

  THEO VAN DER NAHMER