Persepolis

Beeldhouwer: Theo van der Nahmer
Materiaal: brons
Beeldenpark De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst
Vervaardigd in 1975


__________

.


“Persepolis” is door Museum Beelden aan Zee in bruikleen verstrekt aan Beeldenpark De Havixhorst.
In Theo van der Nahmer – Begeleid door de Muze (Voorburg, 2002) staat op pagina 38 een foto van “Persepolis”. Het beeld is niet vermeld in het overzicht van figuratieve beelden in de openbare ruimte.
“Persepolis” is ontstaan uit de fantasie van Theo van der Nahmer. Nadat hij het beeld had voltooid, gaf hij het de naam “Persepolis”, omdat hij deze naam zo mooi vond klinken. Het beeld had niets van doen met de aloude stad Persepolis.(1)

Noot
(1) Beeldenpark De Havixhorst: Theo van der Nahmer

THEO VAN DER NAHMER
Beeldenpark De Havixhorst

Persepolis: Griekse benaming van Parsa, een nederzetting in het zuiden van Perzië (het huidige Iran), gebouwd door Darius I, koning van Perzië van 522 vChr. tot 485 vChr.

Bron:
Wikipedia