Titus Brandsma

Naamvariant: “Monument Titus Brandsma”
Beeldhouwer: Theo van der Nahmer
Materiaal: brons

Titus Brandsmalyceum, Molenstraat 30, Oss
Onthuld in 1957


__________

__________

__________

__________

.


“Titus Brandsma” is in 1957 geplaatst bij het Titus Brandsmalyceum, Molenstraat 30, Oss. In 1923 was Brandsma, lid van de Orde der Karmelieten, de drijvende kracht achter de oprichting van deze school, toen nog een HBS-B. In 1948 werd de naam “Carmelcollege” veranderd in “Titus Brandsmalyceum”.(1)
De pij waarin Van der Nahmer Brandsma heeft uitgebeeld, is de ordedracht van de Carmelieten.
Op tal van foto’s van Brandsma is te zien dat hij een kleine bril droeg. Van der Nahmer heeft deze bril niet uitgebeeld.
Op 1 juni 2015 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss aan Brandsma postuum het ereburgerschap toegekend vanwege zijn verdiensten voor de inwoners van Oss en het onderwijs aldaar. Het ereburgerschap werd uitgereikt op 6 november 2015. Op het trottoir voor “Titus Brandsma” is een cortenstalen zuil geplaatst met een plaquette met uitleg over dit ereburgerschap.

Noot
(1)
https://www.bhic.nl/ontdekken/praat-mee/historie-tbl-oss

  THEO VAN DER NAHMER

Anno Sjoerd (Titus) Brandsma (Oegeklooster, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942): hoogleraar, publicist, lid van de Orde der Karmelieten. Brandsma was sterk maatschappelijk betrokken en nam initiatieven op het gebied van de journalistiek, de katholieke emancipatie en het katholieke onderwijs, wat onder andere blijkt uit de oprichting in 1923 in Oss van het Carmelcollege. Bij de oprichting van de Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen op 17 oktober 2023 is Brandsma tot hoogleraar van deze universiteit benoemd en van 1932 tot 1933 was hij rector magnificus.
Brandsma verzette zich tegen het nationaalsocialisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sprak hij zich in lezingenuit tegen rassenhaat en stelde hij in zijn hoedanigheid van geestelijk adviseur van de Rooms Katholieke Journalisten Vereeniging richtlijnen op voor katholieke tijdschriften met de strekking geen advertenties te plaatsen van de NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging. Op 19 januari 1942 werd Brandsma door de bezetter geïnterneerd in Scheveningen en via Kamp Amersfoort naar concentratiekamp Dachau gedeporteerd, waar hij werd gemarteld en op 26 juli 1942 om het leven werd gebracht.
In 1955 begon het proces om Brandsma zalig te veklaren. Dit proces werd omstreeks december 1985 beëindigd met de zaligverklaring, die noodzakelijk was om tot heilige te worden verklaard. Op 15 mei 2022 werd Brandsma heilig verklaard.

In 2015 werd aan Brandsma het ereburgerschap van de gemeente Oss toegekend. Op 31 juli 2022 werd hij uitgeroepen tot beschermheilige van Oss.
Naamdag: 27 juli (een dag na zijn overlijden in Dachau).

Bronnen en verdere informatie:
https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/titus-brandsma

https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma
https://www.kn.nl/titus-brandsma/titus-brandsma-is-nu-ook-beschermheilige-van-oss/