Horen zien en zwijgen

Beeldhouwer: Tom Otterness
Materiaal: brons
Openluchtmuseum SprookjesBeelden aan Zee, Strandweg, Den Haag, bij Museum Beelden aan Zee
Onthuld in juni 2004; herplaatst in april 2012


__________

.


“Horen zien en zwijgen” is een uitbeelding van een wijsheid van de Chinese wijsgeer Confucius (551-479 vChr). Het beeld met de handen op zijn oren hoort geen kwaad, het beeld met de handen op zijn ogen ziet geen kwaad en het beeld met de handen op zijn mond spreekt geen kwaad. Dit wordt soms ook weergegeven in de strikt genomen onjuiste bewoordingen: over wat je hoort en ziet, moet je kunnen zwijgen.

De beeldengroep “Horen zien en zwijgen” heeft verschillende uitvoeringen. De eerste versie van de in Den Haag tentoongestelde uitvoering dateert uit 2000.

 openluchtmuseum SprookjesBeelden aan Zee (Den Haag)
  TOM OTTERNESS