Informatie openluchtmuseum SprookjesBeelden aan Zee

Beeldhouwer: Tom Otterness
Materiaal: brons
Openluchtmuseum SprookjesBeelden aan Zee, Strandweg, Den Haag, bij Museum Beelden aan Zee
Geopend in juni 2004; heropend in april 2012


SprookjesBeelden aan Zee is een beeldenterras langs de Strandweg in Den Haag, bestaande uit beelden en beeldengroepen, vervaardigd door de Amerikaanse beeldhouwer Tom Otterness. Een groot deel van de beelden en beeldengroepen heeft betrekking op oude en eigentijdse sprookjes en verhalen. Een aantal ervan hebben betrekking op sprookjes en verhalen over de zee, zoals “Moby Dick”. Andere beelden hebben betrekking op de actualiteit zoals “De huilende reus”, een monument voor de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001, en “Mad mom”, een eerbetoon aan moeders waar ook ter wereld. Weer andere beelden hebben betrekking op Scheveningen zoals “De haringeter” en “Het paviljoen van de koningin”.
SprookjesBeelden aan Zee is aangelegd in 2004 in opdracht van Theo Scholten en Lida Scholten-Miltenburg, de stichters van Museum Beelden aan Zee, die bij het museum een beeldenpark wilden laten aanleggen. Zij hadden tijdens een bezoek aan New York kennisgemaakt met Otterness, die in 1992 The Real World had vervaardigd, een beeldentuin in de  buurt van Wall Street, New York, met als thema: geld.
Otterness streeft ernaar dat zijn kunstwerken in de openbare ruimte staan en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn. Voor SprookjesBeeden aan Zee heeft hij de beelden en beeldengroepen vervaardigd en het terras ontworpen.
SprookjesBeelden aan Zee is in juni 2004 geopend. Oorspronkelijk stonden de beelden en  beeldengroepen aan de Zeekant, bij de Jongeneelstraat. In 2009 moest de boulevard opnieuw worden ingericht om bestand te zijn tegen de stijgende zeespiegel. De beelden en beeldengroepen werden in opslag genomen in in 2012 op hun huidige plek langs de Strandweg geplaatst. In april 2012 werd dit beeldenterras geopend door Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, in aanwezigheid van Tom Otterness en 116 leerlingen van de Haagse Willem de Zwijgerschool.

SprookjesBeelden aan Zee is een permanente openluchttentoonstelling van het aangrenzende  Museum Beelden aan Zee, gratis toegankelijk. De tentoonstelling maakt het voor kinderen mogelijk kennis te maken met de wereld van de beeldhouwkunst.

Literatuur
Sprookjesbeelden aan Zee (Marijke Bouwhuis, Martine Letterie, Scheveningen, 2019)
Martine Letterie (Amsterdam, 12 december 1958) is de dochter van Frank Letterie

 Tom Otterness: openluchtmuseum SprookjesBeelden aan Zee (Den Haag)
  TOM OTTERNESS

MUSEUM BEELDEN AAN ZEE

Museum Beelden aan Zee is in 1994 opgericht door Theodorus Martinus (Theo) Scholten (Spanbroek, 14 juli 1927 – Den Haag, 22 juli 2005), verzamelaar van beeldhouwwerken en penningen, en zijn echtgenote, Lida Scholten-Miltenburg, geboren in Bergen (NH) op 6 november 1922.
Als enig museum in Nederland richt Museum Beelden aan Zee zich op moderne en hedendaagse (inter)nationale beeldhouwkunst.
De collectie van Museum Beelden aan Zee, die ruim 5000 beelden telt waaronder 1000 gipsmodellen, en 500 penningen, bevat werken van onder andere Mari Andriessen, Fioen Blaisse, Wessel Couzijn, Piet Esser, Pieter d’Hont, Piet Killaars, Nel van Lith, Jan Meefout, Theresia van der Pant, Jaume Plensa, Iris le Rütte, Bertus Sondaar, Pieter Starreveld, Arie Teeuwisse en Oswald Wenckebach.
Museum Beelden aan Zee organiseert ieder jaar een twaalftal tentoonstellingen waarin (inter)nationale moderne beeldhouwkunst te zien is.
Bron en verdere informatie:
https://www.beeldenaanzee.nl