Piet Paaltjens

Beeldhouwer: Jentsje Popma
Materiaal: brons
Westerplantage, Leeuwarden, bij de rotonde Westerplantage/Vrouwenpoort
Onthuld op 10 oktober 1986


__________

__________

__________

.


“Piet Paaltjens”, ontworpen door Jentsje Popma, is een geschenk aan de stad Leeuwarden van zijn broer Folkert (Zwolle, oktober 1930 – Leeuwarden, 9 mei 2022), ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 1986 van diens makelaardij F. Popma Lzn., gevestigd aan de Harlingersingel in Leeuwarden. Het beeld is op 10 december 1986 onthuld door mr. Gijsbert Johan (John) te Loo (Harlingen, 10 september 1928 – Leeuwarden, 31 maart 2017). Bij de onthulling waren ook enkele nazaten van Piet Paaltjens aanwezig die evenals hij de familienaam HaverSchmidt droegen en een afvaardiging van het Leids studentengezelschap Frisia, waarvan Piet Paaltjens voorzitter en erelid was.
Het boekje dat deels onder de rechterarm schuilgaat, stelt SNIKKEN EN GRIMLACHJES voor, de meest bekende dichtbundel van Piet Paaltjens.
De motieven van Folkert Popma om ter gelegenheid van het jubileum van zijn makelaardij een standbeeld van Piet Paaltjens aan Leeuwarden te schenken, scholen in het feit dat beiden uit een gezin van zes kinderen stamden, het feit dat Piet Paaltjens voorzitter was geweest van studentenvereniging Frisia in Leiden en Folkert Popma van de gelijknamige studentenvereniging in Leeuwarden en het feit dat de ouders van zijn schoonouders bij Piet Paaltjens op catechisatie waren geweest.
Bij de onthulling in 1986 was “Piet Paaltjens” met de rugzijde naar de Torenstraat gekeerd en de Oldehove, de scheve toren van Leeuwarden. Op zeker moment is het beeld een kwart slag linksom gedraaid, met de Noorder Stadsgracht als decor.

Bronnen:
Leeuwarder Courant, 10 december 1986 en 11 december 1986

→  JENTSJE POPMA

Piet Paaltjens: auteurspseudoniem van François HaverSchmidt (Leeuwarden, 14 februari 1835 – Schiedam, 19 januari 1894), dichter en predikant. Zijn meest bekende werk is “Snikken en grimlachjes” (Schiedam, 1867). Hierin schetst hij op ironische wijze zijn leven als student. In deze dichtbundel voert HaverSchmidt zichzelf ten tonele onder de naam Piet Paaltjens.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Paaltjens