Kinderen bouwen voort

Naamvariant: “Ús jonkje”
Beeldhouwer: Maria van Everdingen
Materiaal: brons, kristallijn marmer
Noordersingel, plantsoen bij voormalig Diaconessenhuis, Leeuwarden (sinds eind mei 2016)
Onthuld op 13 januari 1971 aan de Sophialaan in Leeuwarden


__________

__________

__________

__________

__________

__________

voorstudie jongensbeeld


Maria van Everdingen heeft “Kinderen bouwen voort” ontworpen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan op 22 september 1968 van de Bondsspaarbank Leeuwarden. Zij heeft een beeldje van een met blokken spelende jongen ontworpen. Uit diverse beschrijvingen blijkt dat zij toont dat de jongen met zijn eigen bouwstenen onverstoorbaar aan zijn eigen toekomst bouwt in een wereld die voortdurend verandert. Op 13 januari 1971 heeft Johannes Sjoerd Brandsma ((Finkum, 7 april 1918 – Leeuwarden, 25 augustus 2002), burgemeester van Leeuwarden, “Kinderen bouwen voort” onthuld in een plantsoen aan de Sophialaan in Leeuwarden, tegenover het station. Bij de totstandkoming van “Kinderen bouwen voort” heeft H. Achterhog, gemeentearchitect van Leeuwarden, adviezen gegeven.(1)
Wegens herinrichting van het Stationsplein is “Kinderen bouwen voort” eind mei 2016 aan de Noordersingel in Leeuwarden geplaatst bij het vroegere Diaconessenhuis.(2)
Op de hardstenen balk schuin voor “Kinderen bouwen voort” staan op de voorzijde gedichten van Adriaan Roland Holst (Amsterdam, 23 mei 1888 – Bergen (NH), 5 augustus 1976) en Johannes Doedes de Jong (1912-1996), vrienden van Maria van Everdingen. Zij hadden deze gedichten speciaal voor “Kinderen bouwen voort” geschreven.(3) Op de achterzijde van de hardstenen balk is vermeld dat het beeld een geschenk was van de Bondsspaarbank Leeuwarden aan de gemeente Leeuwarden. Ten tijde van de plaatsing in het plantsoen aan de Sophialaan waren de gedichten van Roland Holst en Doedes in tableaus gegraveerd.(4)
Vergeleken met een foto van de tijd waarin “Kinderen bouwen voort” aan de Sophialaan was geplaatst, is de stapel blokken lager. Op de Sophialaan reikte de stapel blokken tot aan de handen van de jongensfiguur. Ook is te zien dat het beeld op een andere grondplaat is geplaatst.(5) Bij de plaatsing aan de Noordersingel zijn de kristallijn marmeren blokken op dezelfde manier gegroepeerd als bij de plaatsing aan de Sophialaan.(6)
Een voorstudie in was van het jongensbeeld maakt deel uit van de collectie van het Fries Scheepvaart Museum. Volgens de toelichting bij de foto van deze voorstudie beelden de stenen blokken achter het jongensbeeld pijlen uit die uit de grond komen, en is “Kinderen bouwen voort” een uitbeelding van het door oorlogen bedreigde kind.(7)

Volgens Beelden langs de weg: een reis langs kunst in De Bilt (Wim Krommenhoek, s.a, s.l.). is in 1984 een bronzen exemplaar van de jongensfiguur in De Bilt in het Van Boetzelaerpark geplaatst. Dit beeld is niet meer aanwezig. Volgens de toelichting had Maria van Everdingen het beeld ontworpen ter herinnering aan haar vader, prof. dr. Ewoud van Everdingen (Delft, 26 februari 1873 – Amersfoort, 17 juli 1955), die van 1907 tot 1938 hoofddirecteur was van het in De Bilt gevestigde KNMI. De foto die de toelichting vergezelt, lijkt de situatie in Leeuwarden weer te geven.(8)

Noten
(1) Leeuwarder Courant, 13 januari 1971
(2) Leeuwarder Courant, 3 juni 2016
(3) Het gedicht van De Jong komt erop neer dat waar bij ouderen het streven ophoudt en er een monument ontstaat, kinderen altijd nieuwe vormen vinden en verder bouwen op wat ouderen hen hebben nagelaten.
(4) https://www.keunstwurk.nl/kunstobjecten/kinderen-bouwen-voort/
(5) https://www.facebook.com/VroegerInLeeuwarden/photos/a.1396748740472065/2058337500979849/
(6) Beeldbank Historisch Centrum Leeuwarden. Op de foto, genomen in 1985, is er geen stapel blokken.
(7) https://www.zuiderzeecollectie.nl/object/collect/Fries_Scheepvaart_Museum-1000012693
(8) https://dprs5hx2q2unk.cloudfront.net/BEELDEN-LANGS-DE-WEG.-EEN-REIS-LANGS-KUNST-IN-DE-BILT.pdf

→  MARIA VAN EVERDINGEN