Suzanna

Beeldhouwer: Oscar Jespers
Materiaal: brons
Park Oog in Al, Utrecht

Onthuld in 1966


__________

__________

.


Oscar Jespers heeft “Suzanna” in 1948 ontworpen in blauwe steen. Van “Suzanna” bestaat ook een marmeren uitvoering.
In Nederland staan drie bronzen exemplaren van “Suzanna”: Enschede (Muziekcentrum), Haarlem (Schoterbos) en Utrecht (park Oog in Al).
Het bronzen exemplaar in Utrecht is door de gemeente Utrecht in 1964 aangekocht. Zij hadden het beeld gezien tijdens een tentoonstelling van 14 december 1963 tot 5 januari 1964 in de Neudeflat in Utrecht, georganiseerd door Stichting De Utrechtse Kring. Hierin waren 23 beeldhouwwerken en 14 tekeningen van Oscar Jespers te zien.
Na lang zoeken werd in park Oog in Al een geschikte plek voor het beeld gevonden. In 1966 werd het in het park geplaatst, nabij een vijver, op een sokkel van basaltlava omdat anders de indruk zou ontstaan dat het beeld met de voeten in het gras stond.
Van meet af aan hadden het haar en de schouders van het bronzen exemplaar in Utrecht een ander patin dan de rest van het beeld. Op de foto’s in deze reportage is het verschil in patin erg goed te zien. Het bronzen exemplaar in Haarlem heeft een egaal donker patin.

Bronnen:
Utrechtsch Nieuwsblad, 5 februari 1964
https://oscarjespers.com/exposities-2/
https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=NH21cg
https://vlaamsekunstcollectie.be/collectie/1954-b
(uitvoering in marmer)
https://vlaamsekunstcollectie.be/collectie/2731
(uitvoering in blauwe steen)
https://www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/kunstwerken/suzanna

  OSCAR JESPERS

Suzanna (Susanna): een van de hoofdpersonen in hoofdstuk 13 van het Oudtestamentische boek Daniël. Ook bekend onder de naam “kuise Suzanna”. Toen zij zich in een afgesloten tuin baadde, veronderstellend dat niemand haar kon zien, werd zij belaagd door twee oude rechters die gemeenschap met haar wilden hebben. Op haar weigering klaagden de rechters haar aan wegens overspel. De profeet Daniël bracht hun kwade bedoelingen aan het licht, zodat Suzanna werd vrijgesproken en de rechters de doodstraf werd opgelegd, die zij voor Suzanna in petto hadden.
Daniël 13 is een toevoeging aan de hoofdstukken 1 t/m 12 van het boek Daniël en wordt beschouwd als een deuterocanoniek geschrift. Hoofdstuk 13 komt voor in de Hebreeuwse Bijbel en de rooms-katholieke Bijbel. In hedendaagse protestantse bijbeluitgaven komt dit hoofdstuk niet voor.(1)

Noot
(1)
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Deuterocanonieke_boeken