H. Dominicus

Beeldhouwer: Albert Termote
Materiaal: zandsteen
Bedrijventerrein Berg en Bosch, gebouw 114 (voormalig zusterhuis), Professor Bronkhorstlaan 10, Bilthoven
Onthuld in 1932


.


Het beeld “H. Dominicus” is geplaatst op de hoek van het zusterhuis van het vroegere sanatorium Berg en Bosch, een tuberculosesanatorium, gebouwd in de 1930-er jaren in opdracht van de Katholieke Arbeidersbeweging. Dit sanatorium was de voortzetting van het in Apeldoorn gevestigde sanatorium Berg en Bosch.
De patiënten in het sanatorium werden verzorgd door zusters Dominicanessen, die op het terrein van het sanatorium woonachtig waren.
De ster boven het hoofd van “H. Dominicus” is een verwijzing naar het visioen waarin de peetmoeder van Dominicus een ster op hem zag neerdalen.
Het boek op de rechterarm van “H. Dominicus” is een verwijzing naar de Vier Evangeliën.
De hond onderaan het beeld, met in zijn bek een brandende toorts, is een verwijzing naar de legende dat Dominicus’ moeder tijdens haar zwangerschap droomde een hond ter wereld te brengen met een brandende fakkel in zijn bek. Deze droom is weerspiegeld in de kloosterordenaam Dominicanes (Domini Canes: de honden van God).

In 1933 is van Termote het keramiek reliëf Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Berg en Bosch geplaatst.

Bron:
Beeldende kunst in Berg en Bosch – verslag van een speurtocht (Jan van der Heiden, De Bilt, september 1993)

  ALBERT TERMOTE

H. Dominicus (Dominicus Gúzman, Caleruega (ES), 1170 – Bologna (IT), 6 augustus 1221) was de stichter van de O.P. (Ordo Praedicatorum), een Rooms-katholieke bedelorde die het doel had het Evangelie te verkondigen en ketterij te bestrijden. De orde was ook bekend onder de naam “Dominicanen” (Domini Canes: de honden van God). De aan de orde van de Dominicanen verwante Dominicanessen zijn werkzaam in onder andere de ziekenzorg.