Ark

Beeldhouwer: Arie Teeuwisse
Materiaal: brons
Kapel Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50, Woerden
Onthuld in 1969


__________

Noach met duif

geredde dieren


“Ark” is vervaardigd in opdracht van het rooms-katholiek ziekenhuis Ope Dei, Utrechtseweg 50, Woerden. Tegenwoordig is in het gebouwencomplex verpleeghuis Weddesteyn gevestigd.
“Ark” is een uitbeelding van de ark van Noach, beschreven in Genesis 6-8, waarin verhaald wordt over de zondvloed die Jahweh over de aarde bracht om de mensen, die Hij had geschapen, te verdelgen vanwege hun wandaden. Het ark-beeld dat Arie Teeuwisse heeft vervaardigd, laat de ark zien die vaart over het overstroomde land. Aan weerszijden van de ark zijn de van de zondvloed geredde dieren te zien. Achter op de ark staat Noach met een duif in zijn handen. Deze duif zou tot driemaal toe uitvliegen om te kijken of het overstroomde land weer drooggevallen was.
“Ark” staat symbool voor de ziekenzorg: zieken kunnen hun toevlucht nemen tot het ziekenhuis waarin zij verzorgd worden, net als de dieren in de Ark van Noach.

Bron:
“woerden” in beeld” (Werkgroep Beeldende Vorming KuVo, Woerden, 1984)

  ARIE TEEUWISSE