Ekster

Ontwerp: Carin Sleurink
Uitvoering: Carin Sleurink en wijkbewoners
Materiaal: verf
Zijgevel Koetsdrift 2, Nieuwegein
Voltooid op 8 augustus 2017


__________

__________

__________

__________

.


“Ekster” is een “Community art” project. een project waarin mensen met verschillende achtergronden en culturen met elkaar verbonden worden door creativiteit en openheid. Carin Sleurink is van mening dat het verbindend werkt als mensen samen iets tot stand brengen. Bovendien maken de wijkbewoners op deze manier hun eigen wijk zelf mooier. Rechts onder het hoefijzer is een hart geschilderd als dankbetuiging aan “Community art”.
“Ekster” is vervaardigd in het kader van project KOEK (Klimmen Op Eigen Kracht), waarin bewoners van de Rijtuigenbuurt de kans kregen zelf iets te doen aan de leefbaarheid van hun buurt. Carin Sleurink, één van de bewoners, greep de kans aan om samen met bewoners de wijk kleurrijker te maken.
Het aanbrengen van “Ekster” op de zijgeval van Koetsdrift 2 nam drie weken in beslag. Een dertigtal wijkbewoners heeft geholpen met het aanbrengen van “Ekster”.
“Ekster”, gefinancierd door de gemeente Nieuwegein en woningcorporatie Mitros die in de Rijtuigenbuurt in Nieuwegein, waarin de Koetsdrift ligt, huurwoningen beheert, is op 8 augustus 2017 onthuld door F.Th.J.M. (Frans) Backhuijs (Utrecht, 24 juli 1960), burgemeester van Nieuwegein.

Bron:
– KOEK boekje augustus 2018

  CARIN SLEURINK