Sint Maarten

Beeldhouwer: Charles Weddepohl
Materiaal: brons
Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40, Maartensdijk (sinds 13 juli 2104)
Onthuld in het Provinciehuis Utrecht, mogelijk in 1967


__________

__________

.


De beeldengroep “Sint Maarten” is door de provincie Utrecht op 13 juli 2004 aangeboden aan de bevolking van Maartensdijk ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van pastor Gerardus Wilhelmus Maria de Wit.
De beeldengroep draagt de signatuur C. WEDDEPOHL 67, wat erop wijst dat de beeldengroep in 1967 is vervaardigd.
De beeldengroep stond oorspronkelijk in het Provinciehuis in Utrecht. In welk jaar “Sint Maarten” daar is onthuld, is mij niet bekend.

Bronnen:
De Vierklank, 20 juli 2017
vanderkrogt.net

  CHARLES WEDDEPOHL

Sint Maarten (Martinus van Tours, 316-397): bisschop van Tours en beschermheilige van de stad Utrecht. Geboren in Hongarije, zoon van Romeinse ouders. Hij was 25 jaar in Romeinse krijgsdienst. In die tijd gaf hij in Amiens de helft van zijn rode soldatenmantel aan een naakte bedelaar.
Naamdag: 11 november.