Koude steen

Beeldhouwer: Eja Siepman van den Berg
Materiaal: brons

Beeldengalerij Het Depot – Villa Hinkeloord, Generaal Foulkesweg 64, Wageningen
Ontworpen in 1992


.


“Koude steen” toont het torso van een jonge man op een gestileerde steen.
De naam “Koude steen” verwijst naar een episode uit het lijden van Jezus, beschreven in middeleeuwse passietraktaten. Deze episode staat bekend onder de namen “Christus op de koude steen” en “Rust van Christus op Calvarië”. In passietraktaten uit de veertiende eeuw wordt beschreven dat Jezus tijdens het dragen van het kruis bijna bezwijkt onder de last ervan en op een steen gaat zitten om uit te rusten. Hij ontmoet dan ook Zijn moeder Maria. In passietraktaten uit de vijftiende eeuw vindt de rust op de koude steen voorafgaand aan de kruisiging plaats. In die traktaten is beschreven dat Jezus in afwachting van de kruisiging op de steen gaat zitten en Zijn leven overdenkt.

Bronnen:
Beeldengids (Beeldengalerij Het Depot, Wageningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christus_op_de_koude_steen

  EJA SIEPMAN VAN DEN BERG

BEELDENGALERIJ HET DEPOT
Beeldengalerij Het Depot herbergt hedendaagse beeldhouwkunst. De collectie beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het menselijk lichaam.
Beeldengalerij Het Depot heeft drie locaties: het hoofdgebouw, gebouw De Peppel en Villa Hinkeloord. Temidden van deze locaties ligt arboretum De Dreijen, die de locaties aan elkaar verbindt.
In het hoofdgebouw aan de Arboretumlaan 4 worden tentoonstellingen gehouden van werk van hedendaagse beeldhouwers. In gebouw De Peppel (Arboretumlaan 4) is er een permanente tentoonstelling van het werk van Emile van der Kruk. In dit gebouw worden voor scholen educatieve activiteiten gehouden. In Villa Hinkeloord (Generaal Foulkesweg 64) is een permanente tentoonstelling te zien van het werk van Eja Siepman van den Berg. In de benedenzaal worden wisselende tentoonstellingen gehouden. Ook het aangrenzende Arboretum Hinkeloord maakt deel uit van deze locatie.

De toegang is gratis.
Openingstijden en verdere informatie:
https://www.hetdepot.nl/nl/Bezoekersinformatie