Dame met hoed

Naamvariant: “Dame die een hoed past”
Beeldhouwer: Ek van Zanten
Materiaal: brons

Winkelcentrum Nieuwe Brink, Bussum
Vermoedelijk onthuld tussen april en december 1986


__________

__________

.


“Dame met hoed” is aangeboden aan de gemeente Bussum door de vastgoedprojectontwikkelaar Breevast NV, bouwer van winkelcentrum Nieuwe Brink. Breevast NV had Ek van Zanten gevraagd om voor het nieuwe winkelcentrum een beeld te ontwerpen, dat te maken zou hebben met bouwen, mode of winkelende mensen. Binnen drie weken had Ek van Zanten het ontwerp klaar. Hij had het onderwerp “mode” gekozen en een vrouw uitgebeeld, die bezig was een hoed te passen.(1)
Winkelcentrum Nieuwe Brink is op 6 september 1984 geopend en telde toen zestien winkels, hoofdzakelijk modewinkels. Nieuwe Brink was de eerste fase van het Centrumplan Bussum.(2) Als geheel is het complex waar Nieuwe Brink deel van uitmaakt, in 1986 opgeleverd (de datum van oplevering is niet genoemd).(3)

BEREDENEERDE DATERING VAN ONTHULLING “DAME MET HOED”
In diverse publicaties staat uiteenlopende informatie over wanneer “Dame met hoed” is onthuld. De datum 21 september 1984 en de jaren 1985, 1986 en 1988 zijn vermeld, zonder dat duidelijk is wat de bronnen van deze dateringen zijn en bij welke gelegenheid “Dame met hoed” is onthuld. De toelichting op de plaquette die op de sokkel van “Dame met hoed” is aangebracht, luidt: DAME MET HOED van EK van ZANTEN, AANGEBODEN DOOR BREEVAST AAN DE GEMEENTE BUSSUM. Geen jaartal, geen datum, geen verwijzing naar een bepaalde gelegenheid.
De ontstaansgeschiedenis van “Dame met hoed” begint in 1984. Op 21 september 1984 is over een ontwerp van “Dame met hoed” een interview met Ek van Zanten gepubliceerd. In dit interview was de verwachting geuit dat het beeld binnen 6 maanden zou worden geplaatst. Ter illustratie was bij het interview een foto van Ek van Zanten geplaatst met een ontwerp van “Dame met hoed”.(4)
In het voetstuk van “Dame met hoed” is gegraveerd: 1985 EK VAN ZANTEN. Dit impliceert een vervaardiging en/of gieting in 1985. Of “Dame met hoed” in 1985 is geplaatst en onthuld, is niet duidelijk. De mogelijkheid bestaat dat het beeld in 1985 is geplaatst en na 1985 is onthuld. Soms vindt een onthulling van een beeld op een later moment plaats dan de plaatsing ervan.
Volgens Wikipedia is het complex waarvan Nieuwe Brink deel uitmaakt en dat in drie fasen is gebouwd, in 1986 opgeleverd.(5) In de collectie foto’s van Gooi en Vecht Historisch bevindt zich een ongedateerde foto, waarop “Dame met hoed” volgens het bijschrift geflankeerd wordt door Marian Koning-Zijp en Ilonka de Lange, wethouders in Bussum.(6) In het bijschrift is niet vermeld bij welke gelegenheid de foto is genomen. Marian Koning-Zijp was wethouder van september 1982 tot oktober 1993; Ilonka de Lange was wethouder van april 1986 tot januari 2011. Deze gegevens in aanmerking nemend, moet de foto zijn genomen, als het bijschrift erbij juist is, tussen april 1986 en oktober 1993. Als deze foto is genomen tijdens de onthulling van “Dame met hoed”, betekent dit dat “Dame met hoed” in op zijn vroegst april 1986 is onthuld. Als de onthulling heeft plaatsgevonden tijdens de oplevering van het complex in 1986, is de foto gemaakt tussen april en december 1986.
Op grond van de beschikbare bronnen neig ik tot de veronderstelling dat het ontwerp van “Dame met hoed” in 1984 gereed is gekomen, dat het beeld in 1985 is vervaardigd/gegoten en dat het tussen april en december 1986 is onthuld, ter gelegenheid van de oplevering van het complex waar Nieuwe Brink deel van uitmaakt.

In het Digitaal Archief van de Historische Kring Bussum is bij twee ongedateerde foto’s van “Dame met hoed” vermeld dat het beeld op 21 september 1984 is onthuld.(7) Dit is twee weken na de opening van Nieuwe Brink. In de bijschriften bij de ongedateerde foto’s is tussen haken het jaartal 1986 vermeld. Dit jaartal heeft betrekking op het jaar van onthulling. Het genoemd zijn van datum 21 september 1984 moet worden gezien als een verwijzing naar de datum waarop het interview met Ek van Zanten over “Dame met hoed” is gepubliceerd.
In de biografie over Ek van Zanten is bij een foto van “Dame met hoed” het jaartal 1988 vermeld. Dit kan een zetfout zijn geweest.(8)

Noten
(1) Ek van Zanten maakt een beeld voor de Nieuwe Brink (Historische Kring Bussum, 21 september 1984)
. Op de scan van het krantenartikel zijn de naam van de publicerende krant en de datum van het krantenartikel niet te zien. Uit de indexpagina van de website van de Historische Kring Bussum kan worden opgemaakt dat het artikel is gepubliceerd op 21 september 1984. In het krantenartikel wordt verwezen naar de leeftijd van Ek van Zanten ten tijde van het interview: 51 jaar. Ek van Zanten is geboren op 17 februari 1933.
(2) Ek van Zanten maakt een beeld voor de Nieuwe Brink (Historische Kring Bussum, 21 september 1984).
(2) Reformatorisch Dagblad, 7 september 1984

(3) Wikipedia: winkelcentrum Nieuwe Brink
(4) Ek van Zanten maakt een beeld voor de Nieuwe Brink (Historische Kring Bussum, 21 september 1984).
(5) Wikipedia: winkelcentrum Nieuwe Brink
(6) Gooi en Vecht historisch, foto 1503
(7) Historische Kring Bussum, archiefnummers 2134b en 2997.
(8) Ek van Zanten – Zestig jaar beeldhouwer (Naarden, 2008, p.54)

  EK VAN ZANTEN