Kalkoen

Beeldhouwer: Gabriël Sterk
Materiaal: brons
Basisschool DURF!, Tochtwaard 22, Alkmaar
Omstreeks 4 februari 1973 geplaatst bij de Prins Johan Frisoschool, Tochtwaard 22, Alkmaar


__________

__________

__________

“Kalkoen” voor de Prins Johan Frisoschool, Alkmaar
foto: J. Elsinga, Regionaal Archief Alkmaar, 4 februari 1973


Gabriël Sterk heeft “Kalkoen” in 1972 ontworpen. De hierboven gepubliceerde foto uit het Regionaal Archief Alkmaar is genomen op 4 februari 1973. Op deze foto staat “Kalkoen” op het plein van de pas gebouwde, nog niet in gebruik zijnde Prins Johan Frisoschool. Dit doet vermoeden dat deze foto is gemaakt op de dag dat “Kalkoen” op het schoolplein werd geplaatst.
De Prins Johan Frisoschool was een protestants-christelijke school voor basisonderwijs. Tegenwoordig is het een van de protestants-christelijke basisscholen van de Alkmaarse schoolketen DURF! (DURF!: Durven, Uitdagen, Respecteren, Focus op het kind).
“Kalkoen” staat tegenwoordig links voor de ingang van het schoolgebouw.

HET EXEMPLAAR VAN “KALKOEN” IN BREUKELEN
Ook in Park Boom en Bosch in Breukelen heeft een exemplaar van “Kalkoen” gestaan. Het beeld is daar in 1973 geplaatst. De meest recente foto’s van dit beeld zijn genomen op 23 mei 2009.(1) Naar aanleiding van de diefstal in de nacht van 27 op 28 februari 2014 van het door Gabriël Sterk ontworpen beeld “Fjordenpaard”, dat aan de Karel Doormanweg in Breukelen stond, heeft de gemeente Breukelen “Kalkoen in opslag genomen, evenals de door Gabriël Sterk ontworpen beeldengroep “De ganzen”.(2) Tot op heden zijn het beeld en de beeldengroep niet teruggeplaatst.

T.W.M. van Berkel, 17 mei 2023

Noten
(1) https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=UT04ai

(2) Mededeling gemeente Breukelen aan Gabriël Sterk.

  GABRIËL STERK