Paardje

Beeldhouwer: Gabriël Sterk
Materiaal: brons
Protestants-christelijke basisschool Graaf Jan van Montfoort, G. van Damstraat 83c, Montfoort
Onthuld in 1977


__________

__________


“Paardje” is in 1977 aangekocht door de Graaf Jan van Montfoortschool.

In de nacht van 13 op 14 maart 2019 werd “Paardje” met sokkel en al uit de grond getrokken. Kort voordien waren ook bij twee scholen in het nabijgelegen Harmelen bronzen beelden gestolen. In een interview, gepubliceerd in de editie van 21 maart 2019 van het Algemeen Dagblad,stelde Gabriël Sterk de dieven een beloning van 2000 euro in het vooruitzicht als zij het beeld bij hem zouden bezorgen. Dit bedrag lag ver boven de 300 euro, het geld dat het 80 kg zware beeld bij omsmelten zou opbrengen. Sterk had dit als lokaas bedoeld, niet als vindersloon.(1)
Op 23 maart 2019 troffen twee meisjes “Paardje” aan in de bosjes nabij de Graaf Jan van Montfoortschool. De meisjes konden wat betreft Sterk geen aanspraak maken op het bedrag van 2000 euro omdat het geen vindersloon was. Radio 538 zorgde ervoor dat zij een dagje naar de Efteling konden gaan en de gemeente Nieuwegein zou ook een gebaar maken.(2)
Na herstel van de schade is “Paardje” weer teruggeplaatst op het plein van de Graaf Jan van Montfoortschool.

Soortgelijke exemplaren in Delden en Hilversum dragen de naam “Veulen”. “Veulen” is een van de vroege werken van Gabriël Sterk. In de editie van 4 augustus 2014 van Nieuws uit Delden vertelde hij dat hij begin 1970-er jaren bij baron van Zuylen (de eigenaar van kasteel De Haar) een merrie kocht en er een veulen bij cadeau kreeg. De nek van het jonge dier was niet lang genoeg om gemakkelijk te grazen. Het veulen strekte zich dan ook vaak uit om de bladeren van de bomen te eten. Sterk heeft die pose gebruikt voor het vervaardigen van het beeld.
Het exemplaar in Delden was een geschenk van de NV Chemische Fabriek Servo aan de inwoners van Delden, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in 1976. In 1979 is het geplaatst in de Langestraat. In januari 2014 werd het op brute wijze gestolen. In de zomer van 2017 is het exemplaar dat tot dan toe in Maassluis stond, overgebracht naar Delden en op het Keszthelyplein geplaatst.

Noten
(1)
Algemeen Dagblad, 21 maart 2019
(2) Algemeen Dagblad, 26 maart 2019

Zie ook:
Gabriël Sterk: “Veulen” (Hilversum)

  GABRIËL STERK