De Goede Herder

Naamvarianten: “Christus Goede Herder” en “Johannes de Doper”
Beeldend kunstenaar: Harrie Sterk
Materiaal: mozaïek
Timpaan hoofdingang Bavo kerk, Ambachtsheerelaan 2, Harmelen
Jaar van vervaardiging: 1953


__________

__________

.


In dit mozaïek, waarin linksonder de naam H STERK is gelegd, is een liggende man met staf en aureool uitgebeeld, Christus als Goede Herder voorstellend, omringd door schapen. In het grasland zijn bloemen en struiken te zien. Linksboven lijkt met grijze steentjes een hoog kruis te zijn gelegd; rechtsboven is met bruine steentjes een deel van een gebouw gelegd, mogelijk een uitbeelding van de Bavo kerk.(1)

DATERING
Op www.harriesterk.nl is dit mozaïek gedateerd op 1953.
In Harrie Sterk – Een begenadigd kunstenaar (2) (J.H.P Heesters, Vleuten, juni 2006) is de artistieke carrière van Harrie Sterk in drie perioden ingedeeld: de periode 1923-1945, de periode 1945-1960 en de periode 1961-1991. Volgens dit artikel was in de periode 1945-1960 de Rooms-Katholieke kerk een belangrijke opdrachtgever voor Harrie Sterk. Er was veel behoefte aan eigentijdse religieuze kunst, zoals mozaïeken en muurschilderingen. De jaren na 1960 kenmerkten zich door ontkerkelijking; de grote opdrachten voor kerken vielen weg. In Harmelen – De klokken luiden […] is op pagina 38 vermeld dat “oud-parochiaan” Harrie Sterk, woonachtig in Vleuten, in 1954 bij het altaar in de St. Bavokerk een wandschildering had aangebracht. In 1960 ontwierp hij voor het nieuwe schilderij Maria van Altijddurende Bijstand een smeedijzeren omlijsting.

Noot
(1)
Op onder andere de website van Rijksmonumenten is over dit mozaïek geschreven dat het Johannes de Doper voorstelt. Hier is sprake van verwarring van gegevens. Een door Harrie Sterk vervaardigde muurschildering in de doopkapel van de Bavo kerk droeg als naam “Doop van de Heer (door Johannes de Doper)” (met dank aan Thea Ouwerkerk-van Wiggen, Bavo kerk, Harmelen). Bij de renovatie in het midden van de 1960-er jaren is deze muurschildering, net als vele andere muurversieringen, overschilderd geworden.

  HARRIE STERK

Goede Herder (Johannes 10:14-16): een benaming die Jezus zichzelf gaf.