Het bronzen ei

Beeldhouwer: Jan Vermaat
Materiaal: fonteinbeeld, brons
Vijver appartementencomplex Otra Banda, Faunalaan 125-211, Driebergen-Rijsenburg
Onthuld op 16 september 2000


Het bronzen ei

__________

.


ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Het fonteinbeeld “Het bronzen ei” staat in de vijver naast appartementencomplex Otra Banda in Hoenderdaal-Zuidwest in de buurt Hoenderdaal in Driebergen-Rijsenburg. Dit fonteinbeeld is vervaardigd in opdracht van de Algemene Woningbouw Vereniging Driebergen-Rijsenburg in het kader van de 1% regeling (een regeling waarbij, als de bouwkosten boven een bepaald bedrag uitstijgen, 1% van de bouwkosten wordt besteed aan kunst). De bouw van Otra Banda was een van de laatste bouwprojecten in dit deel van Hoenderdaal.
Appartementencomplex Otra Banda ligt aan de Faunalaan. Achter het appartementencomplex wordt de Faunalaan gekruist door de Hoendersteeg. Uit informatie over “Het bronzen ei” van Theo Aarsen (Kunstkring Woerden) blijkt dat de woningbouwvereniging Jan Vermaat had gevraagd een kunstwerk te vervaardigen waarbij hij iets zou doen met de straatnaam Hoendersteeg (hoen: een vogelsoort; veel straten in Hoenderdaal-Zuidwest zijn vernoemd naar weide- en watervogels(1)). Met dit gegeven in het achterhoofd ontwierp Jan Vermaat een fonteinbeeld in de vorm van een ei. Het ontwerp werd enthousiast onthaald.
Op 16 september 2000 is “Het bronzen ei” onthuld door mr. H.L.M. (Hein) Bloemen (geboren op 22 juli 1949), burgemeester van Driebergen-Rijsenburg, en Cor Verhoeff, vicevoorzitter van de Algemene Woningbouw Vereniging Drieberen-Rijsenburg. Vanuit een hoogwerker van de brandweer hesen zij het doek omhoog waaronder “Het bronzen ei” schuilging. Na de onthulling kregen de gasten ieder een doosje eieren.(2)

GEKLATER-OVERLAST
Kort na de onthulling van “Het bronzen ei” klaagden enkele bewoners van Otra Banda over het feit dat het geklater van het fonteinwater hun nachtrust verstoorde. Door het permanent uitschakelen van de fontein kwam de Vereniging van Eigenaren van Otra Banda, die “Het bronzen ei” in beheer en onderhoud heeft, hen tegemoet.
In 2004 bleek dat een groot deel van de bewoners van Otra Banda de fontein weer wilde laten werken. De Vereniging van Eigenaren, die hierover een besluit moest nemen, zag zich voor de taak gesteld aan de belangen en eisen van alle bewoners van Otra Banda tegemoet te komen, dus zowel aan de klagers over de fontein als aan de sympathisanten ervan. Besloten werd een ander type fonteinpomp te plaatsen waarbij het fonteinwater niet zou klateren. In of rond 2018 is de nieuwe fonteinpomp in werking gesteld.

PERSOONLIJKHEIDSRECHT VAN EEN BEELDEND KUNSTENAAR
Voor zover bekend is Jan Vermaat niet betrokken of geraadpleegd bij het afhandelen van de klacht over het lawaai ‘s nachts van het klaterende fonteinwater en evenmin bij het kiezen van een ander type fontein. Dit had wel gemoeten. Iedere beeldend kunstenaar heeft persoonlijkheidsrecht. Het persoonlijkheidsrecht houdt in dat een kunstwerk niet zomaar veranderd mag worden, ook niet bij eigendomsoverdracht. De beeldend kunstenaar heeft in principe het recht zich tegen veranderingen te verzetten. Immers, een verandering aan zijn of haar kunstwerk of het gebruik van slechts een deel ervan kan leiden tot aantasting of verminking van het kunstwerk.(3)

Noten
(1) wikipedia
(2) Utrechts Nieuwsblad, 16 september 2000, geciteerd in heuvelrugtopografie.nl
(3) kennisplatform.specialarts.nl

Met dank aan:
Theo Aarsen (Kunstkring Woerden)

→  JAN VERMAAT

Otra Banda: oorspronkelijke naam van een in deze omgeving in 1857 gebouwd buitenhuis aan de Straatweg in Rijsenburg. Otra Banda (vert: De andere kant) is de naam van een 18e eeuws stadsdeel van Willemstad (Curaçao), de geboorteplaats van de echtgenote van de eigenaar van het buitenhuis. Korte tijd later is de naam van het buitenhuis veranderd in Nijendal.
In 1964 werd Nijendal door de gemeente Driebergen-Rjjsenburg aangekocht ten behoeve van goede ontsluiting voor het industrieterrein en sportpark De Woerd. In 1979 is het buitenhuis met de grond gelijk gemaakt.

Bron:
buitenplaatseninnederland.nl