Lezende vrouw

Beeldhouwer: Jan Vermaat
Materiaal: brons
St. Antonius Ziekenhuis, Polanerbaan 2, Woerden, binnentuin “Tuintje bij de kaak”, bij de afdeling kaakchirurgie
Onthuld op 10 april 1992


Lezende vrouw

.


Dit beeld van een lezende vrouw staat in een binnentuin in het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden, bij de polikliniek kaakchirurgie. Het is geplaatst in de tijd dat dit ziekenhuis de naam “Zuwe Hofpoort ziekenhuis” droeg.
Op de sokkel is een plaquette aangebracht met de tekst:

aangeboden door
DE MEDISCHE STAF
ter gelegenheid van de
nieuwbouw polikliniek
10-4-1992

Van de medische staf van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis had Jan Vermaat opdracht gekregen een beeld te ontwerpen. Vermaat ontwierp “Lezende vrouw”. De directie van het ziekenhuis was hier niet in gekend. Tijdens de werkzaamheden kreeg Vermaat bericht dat de opdracht geen officiële opdracht was. Hij mocht wel aan het ontwerp verder werken.
De directie van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis koos een ander beeld maar wist met “Lezende vrouw”niet goed raad. Het beeld is uiteindelijk toch geplaatst.

Op pagina 46 in Jan Vermaat – Beeldhouwer én schilder (Woerden, 2021) staat bij een foto van “Lezende vrouw” het onderschrift “Lezend 1”. Onder de foto staat een foto van een ander beeld, een lezende vrouw voorstellend, met het onderschrift “Lezend 2”.

Bron:
interview met Jan Vermaat (Theo Aarsen, Kunstkring Woerden, 2020)

→  JAN VERMAAT