Woerden voor mensenrechten

Beeldhouwer: Jan Vermaat
Materiaal: brons
Oostdam, Woerden, bij kasteel Woerden (jaar van plaatsing: onbekend)
Onthuld op 10 december 1982
bij de Bonaventurakerk in Woerden


Woerden voor mensenrechten

__________

.


“Woerden voor mensenrechten” brengt alle mensen onder de aandacht die te lijden hebben onder schendingen van de mensenrechten. In de aflevering over “Woerden voor mensenrechten” in de serie Beelden van Woerden (RPL TV Woerden, 26 november 2017) is uitgelegd dat Jan Vermaat met dit beeld een mens heeft uitgebeeld die is opgehangen aan zijn enkels en gemarteld wordt. Van de beelden van Jan Vermaat die in Woerden zijn geplaatst, is “Woerden voor mensenrechten” het eerste beeld.
Het ontwerp van “Woerden voor mensenrechten” is in maart 1982 gepresenteerd tijdens “Verdwenen maar niet vergeten”, een manifestatie, georganiseerd door Amnesty International. Daarna ontstond een discussie over waar het beeld geplaatst zou moeten worden: in het park voor het stadhuis, in een groenstrook voor Kasteel Woerden, in een groenstrook voor het vroegere politiebureau of op de voorhof van de Woerdense bibliotheek.
Op 10 december 1982 (10 december: dag van de rechten van de mens) is “Woerden voor mensenrechten” onthuld bij de Bonaventurakerk in Woerden. Op die dag was het 34 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aannam. Twee dagen voor de onthulling van “Woerden voor mensenrechten” vonden in Suriname de “decembermoorden” plaats. Een onverwachte samenloop van omstandigheden, die aan “Woerden voor mensenrechten” een extra dimensie gaf.
“Woerden voor mensenrechten” is onthuld door prof. mr. Pieter Hendrik Kooijmans (Heemstede, 6 juli 1933 – Wassenaar, 13 februari 2013), de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties.
Op de contouren van “Woerden voor mensenrechten” zijn Engelse, Franse en Spaanse zinnen aangebracht. Dit  zijn vertalingen van “Heb medelijden met mij en met dit arme volk”, volgens de overlevering de laatste woorden van Willem van Oranje toen hij op 10 juli 1584 door Balthasar Gerards werd vermoord.
“Woerden voor mensenrechten” is later verplaatst naar het grasveld voor kasteel Woerden.

Bron:
Woerdense Courant, 23 september 1982

→  JAN VERMAAT