Stiers wreedheid

Naamvariant: “Stier met vrouw”
Beeldhouwer: Julia van Verschuer

Materiaal: brons

Kerkplein Westzijderkerk (Bullekerk), Westzijde 75, Zaandam
Onthuld in 1978


Stiers wreedheid

__________

__________

__________

__________

__________

.


“Stiers wreedheid” is vervaardigd in opdracht van de gemeente Zaandam bij gelegenheid van een restauratie van de Westzijderkerk, die de naam Bullekerk als bijnaam heeft.(1) Het beeld zou in het najaar van 1976 gereed zijn. Dat lukte niet, Julia van Verschuer werkte er nog aan. In het najaar van 1977 werd het model van het beeld naar een gieterij in Leiden gestuurd.(2)
“Stiers wreedheid” toont een stier die een boerin op zijn horens neemt. “Stiers wreedheid” en de bijnaam Bullekerk verwijzen naar een Zaans volksverhaal waarin een dolle stier een boer dodelijk verwondde en de buik van diens hoogzwangere vrouw met zijn horens openscheurde, waardoor hun kind ter wereld kwam.

Noten
(1) beeldbank Zaanstad
(2) beeldbank Zaanstad

  JULIA VAN VERSCHUER

Stiers wreedheid: een Zaans volksverhaal waarvan verschillende versies bestaan, die in hoofdlijnen met elkaar overeenstemmen. De gebeurtenissen in dit verhaal hebben zich in 1647 afgespeeld.
Op 29 augustus 1647 lieten een paar jongens in Westzaan vliegers op achter de boerderij van Jacob Egh. Een door het spel van de jongens onrustig geworden stier rukte zich los van het touw waaraan hij was vastgelegd en rende naar de koeien. Tevergeefs probeerde boer Egh de stier terug te drijven met een bootshaak. De stier nam hem op de horens en verwondde hem ernstig. De hoogzwangere vrouw van de boer probeerde, eveneens gewapend met een bootshaak, haar man te redden. De stier nam ook haar op de horens en verwondde haar, waarbij haar buik werd opengereten en de baby, een jongetje, ter wereld kwam.
Boer Egh en zijn vrouw bezweken een dag later aan hun verwondingen. Zij werden begraven in de Westzijderkerk. Op die dag werd de dolle stier, die inmiddels was gevangen en gedood, begraven in het weiland waarin het drama zich had afgespeeld.
De baby werd vernoemd naar zijn vader en werd op 1 september 1647 gedoopt. Op 23 mei 1648 overleed hij. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in het graf van zijn ouders (bron: www.zaanwiki.nl).

Westzijderkerk: kruiskerk, gebouwd tussen 1638 en 1640. In de kerk was op een ereplaats een schilderstuk te zien waarop het drama van boer Egh en zijn vrouw was uitgebeeld. Van heinde en ver kwam men ernaar kijken. In de loop der jaren kreeg de kerk dan ook de bijnaam Bullekerk. In 1835 werd het stuk door overschildering aan het oog onttrokken. Door toedoen van Jacob Honig, papierfabrikant, makelaar en burgemeester van Zaandijk, werd de overschildering in 1869 ongedaan gemaakt (bron: www.zaanwiki.nl).
Sinds september 2019 fungeert de Westzijderkerk als cultureel centrum. Er worden concerten en evenementen gehouden en activiteiten voor de buurt. Het logo van het centrum is een opspringende stier

Bron
bullekerk.nl