Een meisje leert een jongetje lopen

Beeldhouwer: Kees Verkade
Materiaal: brons
Hal Koningin Beatrixschool v/h Prins Willem Alexanderschool, Laan 1954 6, De Meern (sinds 10 maart 2022)
Oorspronkelijk geplaatst in of omstreeks juli 1969 op het plein van de Prins Willem Alexanderschool, Rosweydelaan 1, De Meern.


__________

__________

__________

__________


Volgens het bijschrift bij een foto in Het Utrechts Archief (afbeelding 89799), daterend uit maart 1971, beeldt deze beeldengroep een meisje uit dat een jongetje leert lopen. In deze fotoreportage is dit gegeven als werktitel aangehouden.
Een foto van deze beeldengroep heeft deel uitgemaakt van de foto-zoekwedstrijd die weekkrant De Brug (Vleuten-De Meern) in 1975 organiseerde. De beeldengroep was de laatste in de reeks van tien objecten die was gefotografeerd. De deelnemers aan de foto-zoekwedstrijd moesten achterhalen waar de objecten stonden en door wie en wanneer ze vervaardigd waren. Uit de editie van 22 mei 1975 van Weekkrant De Brug blijkt dat deze beeldengroep in juli 1969 is vervaardigd door Kees Verkade. Hij heeft zijn naam en de maand van vervaardiging in de beeldengroep gegraveerd, waarschijnlijk onder de onderzijde van het voetstuk.
In juli 2020 werd een begin gemaakt met de sloop van de gebouwen van de Koningin Beatrixschool ten behoeve van nieuwbouw. Begin 2022 was de nieuwbouw voltooid. Op 10 maart 2022 werd de nieuwbouw officieel in gebruik genomen.
“Een meisje leert een jongetje lopen” is in de hal van het nieuwe schoolgebouw geplaatst. De beeldengroep maakt geen deel meer uit van het logo van de Koningin Beatrixschool.

Bronnen:
Weekkrant De Brug, 15 mei 1975 en 22 mei 1975

Met dank aan:
Koningin Beatrixschool, De Meern, voor het bieden van de gelegenheid het beeld binnen te fotograferen

  KEES VERKADE