Stadten

Naamvarianten: “Winkelen” en “Winkelende dames”
Beeldhouwer: Kees Verkade
Materiaal: brons

Grote Houtstraat, Haarlem, ter hoogte van nr. 155
Onthuld in 1967


__________

.


De beeldengroep “Stadten” was de eerste sculptuur die Kees Verkade in opdracht van de gemeente Haarlem ontwierp. De opdracht luidde een beeldengroep te ontwerpen van een moeder met kind. De gemeente was echter erg tevreden met een ontwerp dat winkelende dames uitbeeldde.
In november 2020 werd “Stadten” gerestaureerd, een vrachtwagenchauffeur had het van de sokkel gereden.(1) Op 20 oktober 2022 werd “Stadten” door een vuilniswagen omvergereden, waarbij de sokkel schade opliep. De schade werd dezelfde dag hersteld zodat de beeldengroep weer rechtop kon worden gezet.(2)

Noten
(1)
http://richardshoek.blogspot.com/2021/01/kees-verkade-voor-altijd-kunstenaar-van.html

(2) https://www.haarlemsdagblad.nl

  KEES VERKADE

“STATUE SUNDAY”

Op 9 april 2023 (Eerste Paasdag) hebben actievoerders van de klimaatbewegingen Scientist Rebellion en Extinction Rebellion de buitenste vrouwenfiguren van “Stadten” geblinddoekt en er een bord aan gehangen met een oproep aan bestuurders, politici en andere prominenten om niet weg te kijken van de klimaatcrisis maar maatregelen te nemen ter bestrijding ervan. Dit gebeurde in het kader van “Statue Sunday”, een actie van Scientist Rebellion in reactie op het gebrek aan urgentie bij politici en bestuurders na publicatie in maart 2023 van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. De actie, begonnen op 26 maart 2023, houdt in dat leden van Scientist Rebellion wereldwijd iedere zondag standbeelden van politici, wetenschappers en andere prominenten van een blinddoek voorzien en er een bord aan hangen met een oproep. Op die manier willen zij kracht bijzetten aan hun eis dat bestuurders, politici en andere prominenten de waarheid vertellen over de klimaatcrisis en maatregelen nemen om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot netto nul in 2025. Zij hebben voor deze actievorm gekozen omdat standbeelden een belangrijke symboolfunctie hebben. De blinddoeken symboliseren dat politici en leiders wegkijken van de wetenschap en geen actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan.
9 april 2023 was de derde achtereenvolgende zondag dat in het kader van “Statue Sunday” in een aantal landen beelden werden geblinddoekt. In Nederland werd bij 47 beelden op deze manier actie gevoerd. 16 april 2023 was de laatste zondag waarop deze actie werd gevoerd.
Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers die zich grote zorgen maken over het klimaat en de ecologische crisis. Scientist Rebellion is gelieerd aan Extinction Rebellion (XR), een internationale eco-socialistische beweging die door middel van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid campagne voert voor nul koolstofemissies, een einde aan de ecologische crisis en sociale en economische rechtvaardigheid. 

Bronnen:
https://activisthandbook.org/nl/extinction-rebellion

https://extinctionrebellion.nl
https://www.rodi.nl/haarlem/nieuws/337883/activisten-blinddoeken-opnieuw-standbeelden