Agrarisch leven

Beeldhouwer: Kunst-siersmederij Rein Tupker & ZN
Materiaal: ijzer
Joostenlaan, Vleuten
Onthuld op 8 juli 2011

“Agrarisch leven” maakt deel uit van de fietstocht Beelden aan de Vecht en in West-Utrecht


__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

.


De beeldengroep “Agrarisch leven” is een geschenk van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan in Vleuten aan recreatiegebied Wielevelt in Haarzuilens en is onthuld op 8 juli 2011 door Bart Krol, gedeputeerde van de provincie Utrecht, in aanwezigheid van onder andere oud-agrariërs die hier vroeger hun boerenbedrijf hadden.
“Agrarisch leven” bestaat uit een melkende boerin, twee koeien, een maaiende boer, een schaap, een lammetje, een hond en een boerenwagen die als zitbank fungeert.
Het gebied waarin de beeldengroep staat, was oorspronkelijk agrarisch gebied en is heringericht als natuur-en recreatiegebied. De plaatsing van de beeldengroep, die herinnert aan de vroegere agrarische bedrijvigheid, was in zekere zin een afsluiting van de herinrichting.
De beeldengroep is vervaardigd uit ijzer, dat behandeld is tegen roest en is afgelakt in RAL-7016.
Bovenaan het informatiebord is het landschap in de omgeving van Vleuten uitgebeeld, met aan de horizon de Torenpleinkerk, de Willibrordkerk en de Hamtoren.

Bronnen:
Algemeen Dagblad, 9 juli 2011 (in: simondewilde.files.wordpress.com)
recreatiekaart Haarzuilens

Met dank aan: 
Rein Tupker

→  KUNST-SIERSMEDERIJ REIN TUPKER & ZN

Stichting Vrienden van de Joostenlaan (2001-2019) had zich ten doel gesteld de belangen te behartigen van de bewoners en de toekomstige recreanten met betrekking tot alle aspecten van het landinrichtingsgebied Haarzuilens in de provincie Utrecht.
Het was de Stichting een doorn in het oog dat golfclub De Haar, gelegen in een ecologische hoofdstructuur, mocht uitbreiden ten koste van natuurgebied en achthonderd vaak monumentale bomen. Met het oog op drukte en parkeeroverlast stond de Stichting ook kritisch tegenover plannen om het aantal evenementen in kasteel De Haar te laten toenemen. Jarenlange acties van de Stichting tegen deze plannen waren uiteindelijk tevergeefs. Echter, dankzij de Stichting zijn de bruggen in het recreatiegebied tussen Vleuten en Haarzuilens ook begaanbaar gemaakt voor rolstoelers en mensen met een rollator en is rond de golfbaan van golfclub De Haar een openbaar wandelpad aangelegd.

Bron:
Algemeen Dagblad, 21 maart 2019