Wilhelminafontein

Beeldhouwer: Ludwig Wilhelm Rudolph Schütz
Materiaal: zink

Grote Markt, Gorinchem
Onthuld op 14 september 1898


__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

.


De “Wilhelminafontein” is ontworpen in 1889 en is geplaatst in 1899 ter gelegenheid van de inhuldiging op 31 augustus in dat jaar van koningin Wilhelmina.
In 1889 was op de Grote Markt een tijdelijke fontein geplaatst, ter gelegenheid van het 40-jarig koningschap van koning Willem III. Toen de feestelijkheden waren afgelopen stelde de Feestcomissie voor de resterende gelden te besteden aan een blijvend monument in de vorm van een fontein, als symbool van kracht die zich steeds verjongt. Ludwig Wilhelm Rudolph Schütz werd genoemd als leverancier. De gemeenteraad van Gorinchem gaf geen toestemming tot plaatsing. De gemeente Gorinchem zou namelijk eigenaar worden van de fontein en tot in lengte van jaren het onderhoud moeten bekostigen.
In 1897 werd besloten tot de aanleg van het Wilhelminapark. Het park zou moeten verfraaid met een fontein in een rotspartij. De onthulling ervan zou moeten plaatsvinden bij de troonsbestijging van Wilhelmina. Dit plan liep stuk op de kosten. De Gorcumse spaarbank was bereid een financiële bijdrage te geven op voorwaarde dat de fontein op de Grote Markt zou worden geplaatst. Dit aanbod werd aangenomen. Uit acht ontwerpen werd het ontwerp van Ludwig Wilhelm Rudolph Schütz gekozen.
De “Wilhelminafontein” bestaat uit een zinken beeld van een vrouw die een lauwerkrans en een palmtak draagt, dat geplaatst is op een zuil. De zuil is geplaatst in een bekken met vier waterspuwers. Het bekken wordt gedragen door twee reiger-beelden en twee dolfijn-beeden.
De “Wilhelminafontein” staat op een kunstgranieten voetstuk in een ijzeren bassin, vervaardigd uit gewapend beton, met op elk van de vier hoeken een waterspuitende kikker.
In 1935 stelde het college van Burgemeester en wethouders in Gorinchem voor om de “Wilhelminafontein” af te breken. Het college was van mening dat de fontein ontsierend was en niet fraai en dat er bovendien veel kosten mee gemoeid waren. Het voorstel werd afgewezen.
De “Wilhelminafontein” is tegenwoordig een Rijksmonument

Bron:
Pompen en fonteinen in Gorinchem (R.F. van Dijk, Historische reeks Oud-Gorcum, deel 19, 2006)

  LUDWIG WILHELM RUDOLPH SCHÜTZ

Wilhelmina Helena Pauline Maria, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau en hertogin van Mecklenburg (Den Haag, 31 augustus 1880 – Apeldoorn, 28 november 1962) was van 23 november 1890 tot 4 september 1948 koningin der Nederlanden (van 23 november 1890, de overlijdensdatum van koning Willem III, haar vader, tot haar achttiende verjaardag in 1898 was koningin Emma, haar moeder, regentes).