Wijsheid in zorg

Beeldhouwer: Marie-José Wessels
Materiaal: Belgische blauwsteen
Nieuwegracht, Utrecht, oostzijde Quintijnsbrug
Onthuld op 16 augustus 1993


Nieuwegracht, Utrecht, oostzijde Quintijnsbrug

.


De lantaarnconsole “Wijsheid in zorg” bevindt zich onder de lantaarn die voor Nieuwegracht 68 staat en verwijst  naar het nabijgelegen Catharijneconvent, een kloostercomplex, gebouwd in 1468, dat in de zeventiende en achttiende eeuw als ziekenhuis fungeerde en onder de naam Stads- en Academisch Ziekenhuis de voorloper was van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, later UMC Utrecht.
Marie-José Wessels heeft een oudere man uitgebeeld die zich vastklampt aan de vrouw achter hem.
“Wijsheid in zorg ” is op 16 augustus 1993 onthuld door Ivo Willem Opstelten, burgemeester van Utrecht.

Bronnen:
Het Utrechts Archief
Utrecht – De huizen binnen de singels

DE LANTAARNCONSOLES IN UTRECHT-STAD
“Wijsheid in zorg” is één van de ongeveer 330 lantaarnconsoles die zijn aangebracht onder de kraagstenen van de gaslantaarns die in de 1950-er jaren in het kader van een grootschalige restauratie van de Utrechtse grachten, grachtenbruggen, werven en werfkelders werden teruggeplaatst (ze waren in 1875 verwijderd), voorzien van een door Pyke Koch (Ubbergen, 15 juli 1901 – Utrecht, 27 oktober 1991) ontworpen lantaarnkop.
De lantaarnconsoles zijn vervaardigd uit Belgisch blauwsteen en hebben vrijwel altijd een afmeting van 60×30 cm. Het merendeel van de lantaarnconsoles heeft betrekking op de geschiedenis van de stad Utrecht en Utrechtse legenden. Andere lantaarnconsoles hebben betrekking op huizen en kloosters aan de grachten, de Universiteit van Utrecht, gilden, deugden en ondeugden, spreekwoorden en Griekse mythen en sagen.

Bron:
De lantaarn spreekt – wandel- en vaarroutes langs de lantaarnconsoles aan de Utrechtse grachten (N. Stoppelenburg, Utrecht, 2003)

  MARIE-JOSÉ WESSELS