Twee aalscholvers

Kunstenaar: Marrianne Waalwijk-van der Spree
Materiaal: brons

Replica’s van De phoenix (Ineke van Dijk, Gouda, 1998)
Van Bergen IJzendoornpark, Gouda, stationszijde
Onthuld in 2012


__________

.


In de vijver van het oudste deel van het Van Bergen IJzendoornpark (Gouda, stationszijde) staan twee replica’s van het door Ineke van Dijk vervaardigde beeld De phoenix, dat in 1998 deel is gaan uitmaken van het Monument Van Bergen IJzendoorn in het Houtmanpark in Gouda. Dat beeld, een opvliegende phoenix uitbeeldend en abusievelijk bekend geworden onder de naam “De aalscholver”, vervangt het verdwenen koperen phoenixbeeld dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het Monument Van Bergen IJzendoorn.

Het Van Bergen IJzendoornpark dateert uit 1902. De aanleg ervan is bekostigd uit een legaat van Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn, van 1864 tot aan zijn overlijden in 1895 burgemeester van Gouda.
In 2010 ontstond ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Nieuwe Park (uitbreiding ten westen van het Van Bergen IJzendoornpark) het idee om ter herinnering aan de burgemeester een herdenkingsteken in het Van Bergen IJzendoornpark te plaatsen in de vorm van twee replica’s van “De phoenix”. Hiertoe vervaardigde Marrianne Waalwijk-van der Spree (wijkteam Nieuwe Park, Gouda) een kleine versie van “De phoenix”. Het gieten en plaatsen van de replica’s werd gefinancierd uit de verkoop van kleine replica’s van “De phoenix”, een financiële bijdrage van wijkteam Nieuwe Park en een particuliere donatie.
De twee replica’s zijn in 2012 in de aan de stationszijde gelegen vijver geplaatst onder de naam “Twee aalscholvers”.
In september 2015 viel een boom op de aalscholverbeelden. Eén van de beelden bleef staan, het andere brak van de bronzen staak af en viel in de vijver. Medewerkers van Cyclus konden het beeld uit het water halen. Na restauratie is het in maart 2016 teruggeplaatst.

Bronnen:
https://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.com
kunstmakelaar nieuwe park Gouda: november 2012 en september 2015
nieuwepark.nl, maart 2016
beeldeningouda.wordpress.com

Zie ook:
Ineke van Dijk: “De phoenix” (Gouda)

  MARRIANNE WAALWIJK-VAN DER SPREE

Phoenix (Griekse mythologie): een vogel die in staat is steeds opnieuw herboren te worden uit zijn eigen as.

Kunstmakelaar Nieuwe Park: project van Sjouk Engels, vrijwillig adviseur kunst, en Marrianne Waalwijk-van der Spree, beeldend kunstenaar en kunstmakelaar van het Nieuwe Park in Gouda. Als in Gouda een beeld of een reliëf wordt verwijderd en niet meer kan worden teruggeplaatst, proberen zij in samenwerking met bewoners, wijkteams en de gemeente Gouda een nieuwe plek voor het kunstwerk te zoeken zodat het niet verloren gaat.
Bron en verdere informatie: https://beeldeningouda.wordpress.com