De springers

Naamvariant: “De drie springers”
Ontwerp: Oswald Wenckebach
; voltooiing: Jan Willem (Noeki) Rädecker en Paul van Krimpen

Materiaal: brons
Sportlaan, Gouda
Onthuld in 1965


De springers

__________

.


De ontstaansgeschiedenis van “De springers” gaat terug tot 1960. In dat jaar ontwierp Oswald Wenckebach een beeldengroep, bestaande uit drie springende atleten.
“De springers” was een vrij werk; aan het ontwerpen ervan lag geen opdracht ten grondslag.
Oswald Wenckebach is op 3 november 1962 overleden.
Op zeker moment is opdracht gegeven voor het maken van een grote uitvoering van “De springers”. Het is niet duidelijk of deze opdracht aan Oswald Wenckebach is gegeven of aan zijn nabestaanden. Ten behoeve van de opdracht is het gipsmodel van “De springers” voltooid door Jan Willem (Noek) Rädecker (Groet, 12 januari 1924 – Bergen, 27 maart 2009, schoonzoon van Oswald Wenckebach) en Paul van Krimpen (geen nadere gegevens bekend).(1) Het ontwerp in brons was in 1964 voltooid.(2)
In 1965 is “De springers” geplaatst aan de Sportlaan in de wijk Gouda-Oost.
In 1969 werd aan de Sportlaan een begin gemaakt met de bouw van sporthal De springers, de eerste sporthal in Gouda. Hierin werden vooral balsporten beoefend.(3) Het is niet duidelijk of de sporthal is vernoemd naar de beeldengroep.
In de loop van 2011 werden plannen gemaakt voor de herinrichting van de wijk Gouda-Oost, waarbij bestaande woningen en complexen plaats moesten maken voor nieuwbouw. De sporthal zou worden gesloopt. Eén van de plannen was om “De springers” te verplaatsen naar een nieuw aan te leggen “Springerplein”.(4)
De herinrichting nadert zijn voltooiing. Tot op heden staat de beeldengroep nog op de oorspronkelijke plek.

Noten
(1) Oswald Wenckebach (Den Haag, 2011, p. 132); vanderkrogt.net
(2) beeldbankarchief Gouda
(3) goudasportstad.nl
(4) Bewonersatelier Centrale Ruimte Gouda-Oost, oktober-december 2011

  OSWALD WENCKEBACH