Polsstokhoogspringers

Beeldhouwer: Otto Schouten
Materiaal: brons

Atletiekvereniging Pijnenburg, Wieksloterweg OZ 10, Soest (sinds 1986)
Onthuld in 1979 aan de Koningslaan in Soest onder de naam “De springers”


__________

.


Onder de naam “De springers” heeft Otto Schouten de beeldengroep “Polsstokhoogspringers” vervaardigd in het kader van de BKR-regeling, een regeling waarbij kunstenaars in ruil voor hun kunstwerken een inkomen konden krijgen. In september 1976 was de culturele commissie in Soest van mening dat de beeldengroep, drie fasen van het polsstokhoogspringen uitbeeldend, geplaatst moest worden op een speelweide op de Eng.(1)
“De springers” beeldt een polsstokhoogspringer uit in drie fasen van de sprong. De beeldengroep is onthuld in 1979, ergens aan de Koningslaan in Soest. Volgens een aantal bronnen is de beeldengroep in 1986 verplaatst naar het terrein van atletiekvereniging Pijnenburg aan de Wieksloterweg Oostzijde aan de rand van Soest.(2) Op het historisch overzicht op de website van de atletiekvereniging is vermeld dat “De springers” in 1992 door wethouder Frans Kingma aan de atletiekvereniging was overgedragen. Uit de tekst blijkt niet dat de beeldengroep daar al in 1986 was geplaatst.(3)
In latere jaren is de beeldengroep bekend geworden onder de naam “Polsstokhoogspringers”.

Noten
(1) Soester Courant, 16 september 1976
. De schrijver van het artikel vond dat de beeldengroep meer opvallend geplaatst moest worden.
(2) Onder andere in Expositie ‘Bijzonder Alledaags’ in het gemeentehuis in Soest (eemnieuws.nl, 27mei 2014)
(3) Zie https://www.avpijnenburg.nl/historie. Hierin is de onjuiste naam Kingsma genoemd.

  OTTO SCHOUTEN