Bevrijdingsmonument

Beeldhouwer: Pieter Starreveld
Materiaal: brons

Gieting: Pieter Starreveld
Noorderplantsoen, Leiden
Onthuld op 4 mei 1957


__________

__________

.


Na de Tweede Wereldoorlog werd in de Steenstraat in Leiden, op de plek waar in 1944 een afgedwaalde bom was gevallen die bedoeld was voor het spoorwegemplacement, een houten kruis geplaatst dat als oorlogsmonument fungeerde.
Op 31 januari 1956 werd de Commissie ter oprichting van een oorlogsmonument geïnstalleerd. De commissie had zich ten doel gesteld een blijvend oorlogsmonument op te richten. Dit monument zou geplaatst moeten worden in een nieuw aan te leggen plantsoen nabij molen De Valk, midden in de stadsdrukte. Het plantsoen waarin het geplaatst zou worden, zou rust en ruimte bieden.
Aanvankelijk wendde de Commissie zich tot Mari Andriessen. Andriessen had echter geen tijd. In juni 1956 werd de opdracht gegund aan Pieter Starreveld. Starreveld ontwierp het beeld van een gebogen vrouwenfiguur die, schuin naar beneden kijkend, een stap naar voren zet, waarmee hij tot uiting brengt dat de vrouw de voorbije oorlogsjaren overdenkt en zich ook met de toekomst bezighoudt. Het ontwerp werd aangekondigd in de editie van 14 juni 1956 van Het Parool. Op 23 juni 1956 werd in De Tijd gemeld dat Burgemeester en Wethouders van Leiden het ontwerp hadden goedgekeurd. De burgerij van Leiden zou een deel van de kosten moeten dragen. In een interview met De Leidse Courant, gepubliceerd daags voor de onthulling, vertelde Starreveld dat hij bewust een vrouwenfiguur had uitgebeeld omdat een vrouw (a) een sterker gevoelsleven heeft dan een man en (b) de draagster en brengster is van vernieuwing. De vrouw draagt in haar rechterhand een bloesemtak, symbool voor het ieder jaar stervende en daarna weer ontluikende leven. In de vork van de tak heeft Starreveld de contouren van een vredesduif aangebracht.
“Bevrijdingsmonument” is op 4 mei 1957, aansluitend op de Dodenherdenking, onthuld door jhr. mr. François Henri van Kinschot (Amersfoort, 23 oktober 1899 – Warmond, 2 januari 1985), burgemeester van Leiden.
Voor het terras waarop “Bevrijdingsmonument” is geplaatst, zijn kwartsiettegels gebruikt. De sokkel en de twee zijmuurtjes zijn vervaardigd uit natuursteen.

Bronnen:
dodenherdenkingleiding.nl
Het Parool, 14 juni 1956

De Tijd, 23 juni 1956
De Leidse Courant, 3 mei 1957

  PIETER STARREVELD